Дневни ред 7. редовне седнице Скупштине општине Мали Зворник, која је заказана за петак, 28. април 2017. године

 

Република Србија

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК
Број: 06- 639       
Дана, 20.04.2017. године
МАЛИ ЗВОРНИК 

                    На основу члана 43. Статута општине Мали Зворник (”Сл. лист општине Мали Зворнк”, број 5/15 – пречишћен текст) и члана 41. и 42. Пословника Скупштине општине Мали Зворник (”Сл. лист општине Мали Зворник”, број 13/08), 

С А З И В А М

СЕДМУ РЕДОВНУ  СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК
ЗА 28. АПРИЛ  (ПЕТАК) 2017. ГОДИНЕ СA ПОЧЕТКОМ У 1000 ч.

 

 

             За ову седницу предлажем следећи

Д Н Е В Н И   Р Е Д : 

 1. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЗА 2016. ГОДИНУ  БИБЛИОТЕКЕ ”17. СЕПТЕМБАР” МАЛИ ЗВОРНИК.
 2. ПРОГРАМ РАДА ЗА 2017. ГОДИНУ  БИБЛИОТЕКЕ ”17. СЕПТЕМБАР” МАЛИ ЗВОРНИК.
 3. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ”МАЛИ ЗВОРНИК” ИЗ МАЛОГ  ЗВОРНИКА ЗА 2016. ГОДИНУ.
 4. ИЗВЕШТАЈ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ”МАЛИ ЗВОРНИК” ИЗ МАЛОГ ЗВОРНИКА О ПРАВИМА ИЗ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ КОЈА СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ЗА 2016. ГОДИНЕ.
 5. ПРОГРАМ РАДА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ”МАЛИ ЗВОРНИК” ИЗ МАЛОГ  ЗВОРНИКА ЗА 2017. ГОДИНУ.
 6. ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ДОМА ЗДРАВЉА ”МАЛИ ЗВОРНИК” ИЗ МАЛОГ ЗВОРНИКА ЗА 2016. ГОДИНУ.
 7. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ДОМА ЗДРАВЉА ”МАЛИ ЗВОРНИК” ИЗ МАЛОГ ЗВОРНИКА ЗА 2017. ГОДИНУ.
 8. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ”ДРИНСКО ПРИОБАЉЕ У ДЕЛОВИМА КАТАСТАРСКИХ ОПШТИНА УЗВОДНО ОД МАЛОГ ЗВОРНИКА У ОПШТИНИ МАЛИ ЗВОРНИК”.
 9. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ ДА СЕ ИЗРАЂУЈЕ СТРАТЕШКА ПРОЦЕНА УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ”ДРИНСКО ПРИОБАЉЕ У ДЕЛОВУМА КАТАСТАРСКИХ ОПШТИНА УЗВОДНО ОД МАЛОГ ЗВОРНИКА У ОПШТИНИ МАЛИ ЗВОРНИК”.
 10. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА МЛАДИМ БРАЧНИМ ПАРОВИМА ЗА КУПОВИНУ КУЋЕ СА ОКУЋНИЦОМ НА СЕЛУ НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК.
 11. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ КОЈИМА СУ ОДРЕЂЕНЕ НОВЧАНЕ КАЗНЕ ЗА ПРЕКРШАЈЕ.
 12. ПРЕДЛОГ ПРАВИЛНИКА О ДОДЕЛИ ЈЕДНОКРАТНЕ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ И ПОМОЋИ У НАТУРИ У ОПШТИНИ МАЛИ ЗВОРНИК.
 13. ПРЕДЛОГ ЗАКЉУЧКА О УТВРЂИВАЊУВИСИНЕ НАКНАДЕ ЗА РАД ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНИХ И НАДЗОРНИХ ОДБОРА УСТАНОВА И ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ СКУПШТИНА ОПШТИНЕ.
 14. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА  НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈКП ”ДРИНА” МАЛИ ЗВОРНИК.
 15. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ.
 16. ОДБОРНИЧКА ПИТАЊА.
 17. РАЗНО.

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Радован Тадић, с.р.