Република Србија
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК
Број: 06-103
Дана, 22.01.2020. године
МАЛИ ЗВОРНИК 

                    На основу члана 42. Статута општине Мали Зворник (”Сл. лист општине Мали Зворник”, број 21/18) и члана 90. Пословника Скупштине општине Мали Зворник (”Сл. лист општине Мали Зворник”, број 4/19), 

С А З И В А М

32. РЕДОВНУ  СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК
ЗА 24ЈАНУАР (ПЕТАК) 2020. ГОДИНЕ СA ПОЧЕТКОМ У 10 00 ч.

 

За ову седницу предлажем следећи 

Д Н Е В Н И   Р Е Д :   

 

 1. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПРВИМ ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК ЗА 2020. ГОДИНУ.
 2.   ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ САВЕТА ЗА ЗДРАВЉЕ ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР 2019. ГОДИНЕ – ДЕЦЕМБАР 2019. ГОДИНЕ.
 3.   ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ОПШТИНСКОМ ВЕЋУ ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК.
 4.   ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ПРОЈЕКТА ЈАВНО-ПРИВАТНОГ ПАРТНЕРСТВА ЗА ИЗГРАДЊУ, РЕКОНСТРУКЦИЈУ, ОДРЖАВАЊЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ ДОСТУПНОСТИ ДЕЛА САОБРАЋАЈНЕ ЛОКАЛНЕ ПУТНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК СА ЈАВНИМ ПЛАЋАЊЕМ (комплетан материјал је у складу са чланом 98. Пословника Скупштине општине Мали Зворник објављен на интернет страници општине Мали Зворник). – Одлука о усвајању пројекта ЈПП, Мишљење на пројекат ЈПП, Пројекат ЈПП за путну инфраструктуру
 5.   ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ОБАВЉАЊУ КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ ЗООХИГИЈЕНЕ.
 6.   ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНО-ПРИВАТНОГ ПАРТНЕРСТВА СА ЕЛЕМЕНТИМА КОНЦЕСИЈЕ ЗА ДЕЛАТНОСТ ЗООХИГИЈЕНЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК.
 7.  ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗАПОШЉАВАЊА ЗА 2020. ГОДИНУ У ОПШТИНИ МАЛИ ЗВОРНИК.
 8.   ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О НАКНАДАМА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА ЗА ТЕРИТОРИЈУ ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК.
 9.   РАЗМАТРАЊЕ ОДЛУКЕ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ”ДРИНА” МАЛИ ЗВОРНИК О УСВАЈАЊУ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2020. ГОДИНУ .
 10. РАЗМАТРАЊЕ ОДЛУКЕ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ”ДРИНА” МАЛИ ЗВОРНИК О УСВАЈАЊУ ИЗМЕНА  ПОСЕБНОГ ПРОГРАМА КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА И СУБВЕНЦИЈА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК ЗА 2020. ГОДИНУ.
 11. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПОКРЕТАЊУ ИНИЦИЈАТИВЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ПИЈАЦЕ И ПЛАЖЕ У МЕСНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ ЦЕНТАР И УРЕЂЕЊА ПАРКА И СПОМЕН ОБЕЛЕЖЈА ИСПРЕД ЗАНАТСКОГ ЦЕНТРА.
 12. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ СЕКРЕТАРА ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК У СТАЛНОМ САСТАВУ.
 13. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ СЕКРЕТАРА ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК У СТАЛНОМ САСТАВУ.
 14.  ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА  ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ”БРАЋА РИБАР” ДОЊА БОРИНА.
 15. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ”БРАЋА РИБАР” ДОЊА БОРИНА.
 16. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА ЛОКАЛНОГ САВЕТА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК.
 17. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА ЛОКАЛНОГ САВЕТА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК.
 18. ОДБОРНИЧКА ПИТАЊА.
 19. РАЗНО.
          Молимо Вас да седници обавезно присуствујете, а у случају спречености обавестите на телефон 471-957.                                        

                                                                        ПРЕДСЕДНИК
                                                                                                                                                                  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Радован Тадић, с.р.

Образложење: У складу са чланом 96. Пословника Скупштине општине Мали Зворник којим је прописано да у ситуацијама које оправдавају хитност у сазивању седнице Скупштине, председник Скупштине може заказати седницу у року који није краћи од 24 часа од пријема захтева. Разлог таквог поступања у овом случају је потреба доношења првог ребаланса буџета општине Мали Зворник за 2020. годину, а због хитности спровођења јавних набавки везаних за Уговор о донацији за еУправу потписан са UNOPS-SwissPro, који треба спровести до марта месеца текуће године.