Република Србија
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК
Број: 06- 1096
Дана, 13.06.2019. године
МАЛИ ЗВОРНИК 

                    На основу члана 43. Статута општине Мали Зворник (”Сл. лист општине Мали Зворник”, број 5/15 – пречишћен текст) и члана 41. и 42. Пословника Скупштине општине Мали Зворник (”Сл. лист општине Мали Зворник”, број 13/08), 

С А З И В А М

26. РЕДОВНУ  СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК
ЗА 21. ЈУН (ПЕТАК) 2019. ГОДИНЕ СA ПОЧЕТКОМ У 1000 ч.

За ову седницу предлажем следећи 

Д Н Е В Н И   Р Е Д :   

 

  1. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК ЗА 2018. ГОДИНУ.
  2. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ”МАЛИ ЗВОРНИК” ИЗ МАЛОГ  ЗВОРНИКА ЗА 2018. ГОДИНУ
  3. ИЗВЕШТАЈ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ”МАЛИ ЗВОРНИК” ИЗ МАЛОГ ЗВОРНИКА О ПРАВИМА ИЗ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ КОЈА СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ЗА 2018. ГОДИНУ.
  4. ПРОГРАМ РАДА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ”МАЛИ ЗВОРНИК” ИЗ МАЛОГ  ЗВОРНИКА ЗА 2019. ГОДИНУ.
  5. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК.
  6. ПРЕДЛОГ ПРОГРАМА МЕРА ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК ЗА 2018. ГОДИНУ (материјал ће бити достављен накнадно, а након добијања претходне сагласности).
  7. ОДБОРНИЧКА ПИТАЊА.
  8. РАЗНО.

          Молимо Вас да седници обавезно присуствујете, а у случају спречености обавестите на телефон 471-957.

                                                                       ПРЕДСЕДНИК
                                                               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
                                                                   Радован Тадић, с.р.