Република Србија
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК
Број: 06- 1834       
Дана, 24.09.2018. године
МАЛИ ЗВОРНИК

 

                    На основу члана 43. Статута општине Мали Зворник (”Сл. лист општине Мали Зворнк”, број 5/15 – пречишћен текст) и члана 41. и 42. Пословника Скупштине општине Мали Зворник (”Сл. лист општине Мали Зворник”, број 13/08), 

С А З И В А М

ДЕВЕТНАЕСТУ РЕДОВНУ  СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК
ЗА 02. ОКТОБАР (УТОРАК) 2018. ГОДИНЕ СA ПОЧЕТКОМ У 1000 ч.

За ову седницу предлажем следећи 

Д Н Е В Н И   Р Е Д : 

 

 1. ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК ЗА ПЕРИОД 01.01.2018. – 30.06.2018. ГОДИНЕ.
 2. ПРЕДЛОГ  ОДЛУКЕ О ПРИСТУПАЊУ ДОНОШЕЊА НОВОГ СТАТУТА ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК.
 3. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ”ДРИНА” МАЛИ ЗВОРНИК О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2018. ГОДИНУ БРОЈ 01-759/2 ОД 30.07.2018. ГОДИНЕ.
 4.  ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ВОДОВОДУ И КАНАЛИЗАЦИЈИ ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК.
 5.  ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ОДРЕЂИВАЊУ АУТОБУСКИХ СТАЈАЛИШТА ЗА ЛИНИЈСКИ ПРЕВОЗ ПУТНИКА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК.
 6. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ НАЗИВА УЛИЦА И ЗАСЕЛАКА У НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ РАДАЉ.
 7. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ  ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ НАЗИВА УЛИЦА И ЗАСЕЛАКА У НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ САКАР.
 8. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ  ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ НАЗИВА УЛИЦА И ЗАСЕЛАКА У НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ ДОЊА БОРИНА.
 9. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПОКРЕТАЊУ ИНИЦИЈАТИВЕ ЗА ЧИШЋЕЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ ЗВОРНИЧКОГ И РАДАЉСКОГ ЈЕЗЕРА.
 10. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ СЕКРЕТАРА ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК У СТАЛНОМ САСТАВУ.
 11. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ ЗАМЕНИКА СЕКРЕТАРА ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК У СТАЛНОМ САСТАВУ.
 12. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЗАМЕНИКА СЕКРЕТАРА ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК У СТАЛНОМ САСТАВУ.
 13. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ СЕКРЕТАРА КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА САВЕТЕ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА.
 14. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ СЕКРЕТАРА КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА САВЕТЕ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА.
 15. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ДОМА ЗДРАВЉА ”МАЛИ ЗВОРНИК” ИЗ МАЛОГ ЗВОРНИКА.
 16. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ДОМА ЗДРАВЉА ”МАЛИ ЗВОРНИК” ИЗ МАЛОГ ЗВОРНИКА.
 17. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ”МАЛИ ЗВОРНИК” ИЗ МАЛОГ ЗВОРНИКА.
 18. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ”МАЛИ ЗВОРНИК” ИЗ МАЛОГ ЗВОРНИКА.
 19. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗРАДУ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА.
 20. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О КОНСТАТАЦИЈИ РАСКИДА УГОВОРА О ЗАКУПУ ОСТАЛОГ НЕИЗГРАЂЕНОГ УРЕЂЕНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ, БРОЈ 06-1303 ОД 18.09.2013. ГОДИНЕ  (материјал ће бити накнадно достављен).
 21. ОДБОРНИЧКА ПИТАЊА.
 22. РАЗНО.

          Молимо Вас да седници обавезно присуствујете, а у случају спречености обавестите на телефон 471-957. 

                                                                       ПРЕДСЕДНИК
                                                               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
                                                                   Радован Тадић, с.р.