Република Србија
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК
Број: 06- 1338
Дана, 86.07.2015. године
МАЛИ ЗВОРНИК                     

На основу члана 43. Статута општине Мали Зворник (”Сл. лист општине Мали Зворнк”, број 5/15 – пречишћен текст) и члана 41., 42. и 45. Пословника Скупштине општине Мали Зворник (”Сл. лист општине Мали Зворник”, број 13/08 и 2/09), 

С А З И В А М 

34. РЕДОВНУ  СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК
ЗА 27. НОВЕМБАР  (ПЕТАК) 2015. ГОДИНЕ СA ПОЧЕТКОМ У 10 00 ч. 

            За ову седницу предлажем следећи  

Д Н Е В Н И   Р Е Д :

 

                  1.  ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ТРЕЋИМ ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК ЗА 2015. ГОДИНУ.  

                  2.  ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ВИСИНЕ СТОПЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ.  

                  3. .ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ЛОКАЛНОГ ОПЕРАТИВНОГ ПЛАНА (ОПЕРАТИВНИ ПЛАН ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА  ЗА ВОДЕ II РЕДА ЗА ПОДРУЧЈЕ ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК ЗА 2015. ГОДИНУ (комплетан материјал са Оперативним планом биће достављен шефовима одборничких група).  

                  4. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПОКРЕТАЊУ ИНИЦИЈАТИВЕ О БРАТИМЉЕЊУ И УСПОСТАВЉАЊУ САРАДЊЕ ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК – РЕПУБЛИКА СРБИЈА, СА ОПШТИНОМ ХЕРЦЕГ – НОВИ – РЕПУБЛИКА ЦРНА ГОРА.        

                  5.  ОДБОРНИЧКА ПИТАЊА.  

                  6.  РАЗНО. 

   Молимо Вас да седници обавезно присуствујете, а у случају спречености обавестите на телефон 472-008.

                                                           ПРЕДСЕДНИК
                                                   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
                                                      Боривоје Радић, с.р.