Republika Srbija
SKUPŠTINA OPŠTINE MALI ZVORNIK
Broj: 06- 1338
Dana, 86.07.2015. godine
MALI ZVORNIK 

   

                    Na osnovu člana 43. stav 3. Statuta opštine Mali Zvornik (”Sl. list opštine Mali Zvornk”, broj 10/08, 13/08, 2/09,  2/12,  9/13 i 2/15) i člana 44., 42. i 45. Poslovnika Skupštine opštine Mali Zvornik (”Sl. list opštine Mali Zvornik”, broj 13/08 i 2/09),

 

S A Z I V A M O

31. REDOVNU  SEDNICU SKUPŠTINE OPŠTINE MALI ZVORNIK
ZA 14. JUL  (UTORAK) 2015. GODINE SA POČETKOM U 15 00 č.

 

            Za ovu sednicu podnosioci zahteva predlažu  sledeći 

D N E V N I   R E D : 

               1. RAZREŠENJE ZAMENIKA PREDSEDNIKA SKUPŠTINE OPŠTINE MALI ZVORNIK.

               2. RAZREŠENJE PREDSEDNIKA SKUPŠTINE OPŠTINE MALI ZVORNIK.

               3. IZBOR PREDSEDNIKA SKUPŠTINE OPŠTINE MALI ZVORNIK.

               4. IZBOR ZAMENIKA PREDSEDNIKA SKUPŠTINE OPŠTINE MALI ZVORNIK.

               5. RAZREŠENJE 4 ČLANA VEĆA.

               6. IZBOR 4 ČLANA VEĆA.

               7. RAZREŠENJE ZAMENIKA PREDSEDNIKA OPŠTINE MALI ZVORNIK.

               8.  IZBOR ZAMENIKA PREDSEDNIKA OPŠTINE MALI ZVORNIK.

               9.  RAZREŠENJE ČLANA NADZORNOG ODBORA JKP ”DRINA” MALI ZVORNIK.

              10. IZBOR ČLANA NADZORNOG ODBORA JKP ”DRINA”N MALI ZVORNIK.

              11. RAZREŠENJE PREDSEDNIKA I ČLANA UPRAVNOG ODBORA DOMA ZDRAVLJA MALI ZVORNIK.

              12. ODBORNIČKA PITANJA.

              13. RAZNO.     

 

            Obrazloženje: U skladu sa članom 45. Poslovnika Skupštine opštine Mali Zvornik kojim je propisano da rok za dostavljanje poziva za sednicu može biti kraći od sedam dana , izuzetno, u hitnim slučajevima, kada za to postoje opravdani razlozi, poziv za sednicu sa materijalom odbornicima se dostavlja u roku kraćem od sedam dana pre dana održavanja sednice. Razlog takvog postupanja u ovom slučaju je sadržan u odredbi člana 43. Poslovnika Skupštine opštine Mali Zvornik kojim je definisano da Skupština ima letnji odmor od 15. jula do 15. septembra. 

   Molimo Vas da sednici obavezno prisustvujete, a u slučaju sprečenosti obavestite na telefon 472-008.


                                                           PREDSEDNIK
                                                   SKUPŠTINE OPŠTINE
                                                      Borivoje Radić, s.r.