Republika Srbija
SKUPŠTINA OPŠTINE MALI ZVORNIK
Broj: 06- 2386         
Dana, 13.12.2016. godine
MALI ZVORNIK            

 Na osnovu člana 43. Statuta opštine Mali Zvornik (”Sl. list opštine Mali Zvornk”, broj 5/15 – prečišćen tekst) i člana 41. i 42. Poslovnika Skupštine opštine Mali Zvornik (”Sl. list opštine Mali Zvornik”, broj 13/08), 

S A Z I V A M

PETU REDOVNU  SEDNICU SKUPŠTINE OPŠTINE MALI ZVORNIK
ZA 22. DECEMBAR  (ČETVRTAK) 2016. GODINE SA POČETKOM U 1000 č.

 

 

             Za ovu sednicu predlažem sledeći 

D N E V N I   R E D :  

 1. PREDLOG ODLUKE O PRESTANKU RADA FONDA ZA RAZVOJ OPŠTINE MALI ZVORNIK.
 2. PREDLOG ODLUKE O BUDŽETSKOM FONDU ZA SPROVOĐENJE MERA PODRŠKE POLJOPRIVREDNE POLITIKE I POLITIKE RURALNOG RAZVOJA NA PODRUČJU OPŠTINE MALI ZVORNIK.
 3. PREDLOG ODLUKE  O BUDŽETU OPŠTINE MALI ZVORNIK ZA 2017. GODINU.
 4. PREDLOG ODLUKE O IZMENAMA ODLUKE O UTVRĐIVANJU MAKSIMALNOG BROJA ZAPOSLENIH NA NEODREĐENO VREME U ORGANIZACIONIM OBLICIMA U SISTEMU JAVNOG SEKTORA OPŠTINE MALI ZVORNIK ZA 2015. GODINU.
 5. PREDLOG KADROVSKOG PLANA U OPŠTINSKOJ UPRAVI I OPŠTINSKOM PRAVOBRANILAŠTVU OPŠTINE MALI ZVORNIK ZA 2017. GODINU.(materijal će biti naknadno dostavljen)
 6. RAZMATRANJE PROGRAM POSLOVANJA JKP ”DRINA” MALI ZVORNIK  ZA 2017. GODINU.
 7. PREDLOG ODLUKE O ANGAŽOVANJU REVIZORA ZA EKSTERNU REVIZIJU ZAVRŠNOG RAČUNA BUDŽETA OPŠTINE MALI ZVORNIK ZA 2016. GODINU.
 8. PREDLOG ODLUKE O MESNIM ZAJEDNICAMA NA TERITORIJI OPŠTINE MALI ZVORNIK.
 9. PREDLOG ODLUKE O USVAJANJU LOKALNOG AKCIONOG PLANA ZAPOŠLJAVANJA ZA 2017. GODINU U OPŠTINI MALI ZVORNIK.
 10. PREDLOG ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O KOEFICIJENTIMA ZA OBRAČUN I ISPLATU PLATA IZABRANIH, IMENOVANIH I POSTAVLJENIH LICA U ORGANIMA OPŠTINE MALI ZVORNIK.
 11. PREDLOG  ODLUKE O DODELI TEKUĆE SUBVENCIJE JKP ”DRINA” MALI ZVORNIK.
 12. PREDLOG  REŠENJA O VISINI RODITELJSKOG  DODATKA.
 13. PREDLOG REŠENJA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA STATUT JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA ”DRINA” MALI ZVORNIK.
 14. PREDLOG REŠENJA O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA ”DRINA” MALI ZVORNIK.
 15. PREDLOG REŠENJA O IMENOVANJU KOMISIJE ZA SPROVOĐENJE IZBORA ZA SAVETE MESNIH ZAJEDNICA.
 16. PREDLOG REŠENJA O IMENOVANJU PREDSEDNIKA, ZAMENIKA PREDSEDNIKA I ČLANOVA KOMISIJE BUDŽETSKOG FONDA ZA PRUŽANJE PODRŠKE ZA SPROVOĐENJE MERA POLJOPRIVREDNE POLITIKE I POLITIKE RURALNOG RAZVOJA NA TERITORIJI OPŠTINE MALI ZVORNIK.
 17. PREDLOG REŠENJA O IMENOVANJU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA PU ”CRVENKAPA” MALI ZVORNIK.
 18. PREDLOG REŠENJA O RAZREŠENJU DVA ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA SREDNJE ŠKOLE MALI ZVORNIK.
 19. PREDLOG REŠENJA O IMENOVANJU DVA ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA SREDNJE ŠKOLE MALI ZVORNIK.
 20. ODBORNIČKA PITANJA.
 21. RAZNO.

 

Molimo Vas da sednici obavezno prisustvujete, a u slučaju sprečenosti obavestite na telefon 472-813.

 

                                          PREDSEDNIK
                                   SKUPŠTINE OPŠTINE
                                       Radovan Tadić, s.r.