Република Србија
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК
Број: 06- 1833     
Дана, 29.09.2016. године
МАЛИ ЗВОРНИК 

                    На основу члана 43. Статута општине Мали Зворник (”Сл. лист општине Мали Зворник”, број 5/15 – пречишћен текст) и члана 41. и 42. Пословника Скупштине општине Мали Зворник (”Сл. лист општине Мали Зворник”, број 13/08), 

С А З И В А М

ТРЕЋУ РЕДОВНУ  СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК
ЗА 07.  ОКТОБАР  (ПЕТАК) 2016. ГОДИНЕ СA ПОЧЕТКОМ У 1000 ч.

 

              За ову седницу предлажем следећи

Д Н Е В Н И   Р Е Д : 

 1. ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК ЗА ПЕРИОД 01.01.2016. – 30.06.2016. ГОДИНЕ.
 2. ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ   ЦРВЕНОГ КРСТА МАЛИ ЗВОРНИК ЗА 2015. ГОДИНУ.
 3. ПЛАН РАДА ЦРВЕНОГ КРСТА МАЛИ ЗВОРНИК ЗА 2016. ГОДИНУ.
 4. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЗА 2015. ГОДИНУ РЕГИОНАЛНЕ РАЗВОЈНЕ АГЕНЦИЈЕ ПОДРИЊА, ПОДГОРИНЕ И РАЂЕВИНЕ ИЗ ЛОЗНИЦЕ
 5. ИЗВЕШТАЈ ЛОВАЧКОГ УДРУЖЕЊА ”ЦРНИ ВРХ” МАЛИ ЗВОРНИК О УТРОШЕНИМ СРЕДСТВИМА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК ЗА 2015. ГОДИНУ. 
 6. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПРОМЕНИ ОСНИВАЧКОГ АКТА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ”ДРИНА” МАЛИ ЗВОРНИК.
 7. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О УСПОСТАВЉАЊУ САРАДЊЕ ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК – РЕПУБЛИКА СРБИЈА И ОПШТИНЕ ХЕРЦЕГ НОВИ – ЦРНА ГОРА.
 8. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О СПРОВОЂЕЊУ НОВОГ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИМЕНОВАЊЕ  ДИРЕКТОРА ЈКП ”ДРИНА” МАЛИ ЗВОРНИК.
 9. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈКП ”ДРИНА” МАЛИ ЗВОРНИК О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2016. ГОДИНУ БРОЈ 01-1019/2.
 10. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈКП ”ДРИНА” МАЛИ ЗВОРНИК О ПРОМЕНИ СЕДИШТА.
 11. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈКП ”ДРИНА” МАЛИ ЗВОРНИК О ЗАДУЖЕЊУ ЗА ДУГОРОЧНИ КРЕДИТ.
 12. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА БИБЛИОТЕКЕ ”17. СЕПТЕМБАР”  МАЛИ ЗВОРНИК.
 13. ПРЕДЛОГ  РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ”МАЛИ ЗВОРНИК” МАЛИ ЗВОРНИК.
 14. ПРЕДЛОГ  РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ДОМА ЗДРАВЉА ”МАЛИ ЗВОРНИК”  МАЛИ ЗВОРНИК.
 15. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ”БРАЋА РИБАР” ДОЊА БОРИНА.
 16. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ”БРАЋА РИБАР” ДОЊА БОРИНА.
 17. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ”СТЕВАН ФИЛИПОВИЋ” РАДАЉ.
 18. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ”СТЕВАН ФИЛИПОВИЋ” РАДАЉ.
 19. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ”МИЛОШ ГАЈИЋ” АМАЈИЋ.
 20. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ”МИЛОШ ГАЈИЋ” АМАЈИЋ.
 21. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА СРЕДЊЕ ШКОЛЕ МАЛИ ЗВОРНИК.
 22. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА СРЕДЊЕ ШКОЛЕ МАЛИ ЗВОРНИК.
 23. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ПУ ”ЦРВЕНКАПА” МАЛИ ЗВОРНИК.
 24. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ПУ ”ЦРВЕНКАПА” МАЛИ ЗВОРНИК.
 25. ОДБОРНИЧКА ПИТАЊА.
 26. РАЗНО. 

Молимо Вас да седници обавезно присуствујете, а у случају спречености обавестите на телефон 472-813.

                                                            ПРЕДСЕДНИК
                                                     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
                                                        Радован Тадић, с.р.