16.04.2015. godine

U opštini Mali Zvornik upriličen je sastanak rukovodstva opštine i predstavnika komunalnog preduzeća sa delegacijom nemačke Razvojne banke (KfW). Niz sastanaka u jugozapadnoj Srbiji  organizovan je u cilju pripreme procene održivosti Projekta korišćenja biomase u sistemu daljinskog grejanja. Projekat se finansira iz fonda German Climate Technology Initiative (DKTI)  koji zajednički sprovode KfW (koji je zadužen za finansijsku komponentu) i GIZ (zadužen za tehničku komponentu programa). 

S obzirom da opština Mali Zvornik nije bila uključena u naručenu studiju izvodljivosti u cilju istraživanja održivosti kombinovane proizvodnju toplotne i električne energije od biomase, od strane Ministarstva rudarstva i energetike, ne postoje relevantni podaci koji se mogu koristiti za dalji rad na projektu uvođenja biomase kao pogonskog goriva za novu toplanu. 

U dogovoru sa predstavnicima KfW-a Mali Zvornik će biti uključen u GIZ-ovu studiju “Dizajn logističkih koncepata za lance snabdevanja drvnom biomasom za postrojenja centralnog grejanja u opštinama Priboj, Novi Pazar, Bajina Bašte i Nova Varoš”, koja je već u pripremi. Konsultanti koji su angažovani od strane KfW-a i GIZ-a će pružiti svu potrebnu tehničku i stručnu pomoć pri izradi studije izvodljivosti.

Ukoliko se studijom pokaže održiva ideja prelaska sa mazuta na biomasu od otpadnog drveta za potrebe daljinskog grejanja u Malom Zvornik, KfW će ponuditi opštini povoljne kreditne linije sa određenim procentom grantova koje donira Evropska unija preko IPA fondova.