Socijalnu zaštitu u opštini Mali Zvornik sprovodi Centar za socijalni rad, koji se nalazi u prostorijama Doma kulture u Malom Zvorniku, a osnovan je Odlukom Skupštine opštine Mali Zvornik 1990. godine. Centar za socijalni rad Mali Zvornik obavlja poslove od opšteg interesa. Finansira se budžetskim sredstvima Republike Srbije i opštine Mali Zvornik.

Iz budžetskih sredstava Republike Srbije Centar za socijalni rad pruža pomoć materijalno neobezbeđenim licima, zatim pruža pomoć i negu starim licima, te vrši zbrinjavanje napuštene dece, starih i iznemoglih lica. Po oblicima zaštite, najviše je lica koja dobijaju materijalno obezbeđenje. Lica koja koriste materijalno obezbeđenje su uglavnom nezaposlene radno aktivne osobe (pretežno samohrane majke), lica nesposobna za rad, stara i bolesna lica, te deca i učenici.

U domenu tzv. proširenih prava socijalne zaštite, koje finansira opština Mali Zvornik, Centar daje jednokratne pomoći u naturi ili novcu.

Pomoć Opštine uključuje, između ostalog, i pravo na naknadu troškova prevoza, nabavku lekova, medicinskih pomagala, pokrivanje troškova lečenja, nabavku odeće, obuće i udžbenika za decu u socijalno ugroženim porodicama i sl.

U narednom periodu, u skladu sa prilivom finansijskih sredstava, a to je najkritičniji problem Centra, planira se razvoj novih programa pomoći, kao što su:
  • osposobljavanja hraniteljskih porodica za prihvat dece
  • savetodavna i novčana pomoć za samozapošljavanje samohranih majki (usmeravanje ka poslovima spremanja zimnice, bige o starima i sl)
  • otvaranje Doma za smeštaj starih lica, koji bi se finansirao iz budžeta Opštine, a po mogućnosti bi participirali i sami korisnici

015 / 471 – 190

INFORMATOR O RADU