Odluka o budžetu Opštine Mali Zvornik za 2017. godinu

Prilog 1 – Pregled broja zaposlenih i sredstava za plate

Prilog 2 – Pregled kapitalnih projekata

Prilog 2 – Pregled kapitalnih projekata MFIN

Prilog 3 – Komisije i ugovori

FINANSIJSKI PLANOVI 2017

Rekapitulacija programa