Mali Zvornik, 15.05.2020. godine

Građani Malog Zvornika od danas mogu da na kompletno elektronski i besplatan način prijave decu za upis u predškolsku ustanovu „Crvenkapa“.

Usluga “eVrtić” predstavlja elektronsku prijavu dece za upis u predškolske ustanove. Zahvaljujući tome, roditelji imaju mogućnost da na lakši i brži način, bez čekanja na raznim šalterima, podnesu prijavu na nacionalnom Portalu eUprava (www.euprava.gov.rs). Ukoliko upis deteta vrše na ovaj način nije potrebno da samostalno pribavljaju izvode iz matične knjiga rođenih, uverenja o prebivalištu i zaposlenju, jer se podacima pristupa automatski.

Usluga “eVrtić” podrazumeva mnogo manje obaveza za roditelje. Brojna dokumenta koja su do sada morali da pribave, zameniće jedan obrazac.

Na Portalu e Uprave nalazi se link https://euprava.gov.rs/usluge/5847 za pristup aplikaciji gde se vrši prijava deteta za izabranu predškolsku ustanovu, odnosno za PU „Crvenkapa“ Mali Zvornik.

Korisničko uputstvo za roditelje je dostupno na adresi: https://euprava.gov.rs/media/Uputstva/Uputstvo%20eVrtic.pdf