На основу члана 55, 60, 131в и 131г. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије„ број 124/12,14/2015,68/2015) , Одлуке о покретању поступка јавне набавке Елаборат санације игралишта ,изградња позиде од школе до фудбалског игралишта у Великој Реци и извођење радова санације игралишта  и изградња подзиде од школе до фудбалског игралишта у Великој Реци број 404-34,

 ОПШТИНA  МАЛИ ЗВОРНИК
КРАЉА ПЕТРА I 38, 15318 МАЛИ ЗВОРНИК

Објављује: 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
у поступку јавне набавке мале вредности

 

Елаборат санације игралишта ,изградња позиде од школе до фудбалског игралишта у Великој Реци и извођење радова санације игралишта  и изградња подзиде од школе до фудбалског игралишта у Великој Реци

Позив за достављање понуда>>>

Конкурсна документација>>>

Измене и допуне конкурсне документација>>>

Обавештење о продужењу рока>>>

Измене и допуне конкурсне документације II >>>

Обавештење о продужењу рока II >>>

Одлука о додели уговора>>>

Обавештење о закључењу уговора>>>