• Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size

Почетна

Обавештење о одлагању плаћања дугованог пореза

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Законом о изменама и допунама Закона о пореском поступку и пореској администрацији („Сл.гласник РС“ бр.15/16) одређено је да порески обвезник може одложити плаћање дугованог пореза (који у себи не садржи камату и износи највише до износа од 2.000.000,00 динара, у даљем тексту: дуговани порез) на рате најдуже до 60 месеци.

Захтев за одлагање плаћања дугованог пореза порески обвезник може поднети само једном , и то почев од 1. априла 2016. године и најкасније до 4. јула 2016. године.

Захтев могу поднети порески обвезници који имају дуговани порез који не прелази 2.000.000,00 динара и у себи не садржи камату, а који је доспео за плаћање до 4. марта 2016. године и као такав евидентиран у порском рачуноводству, укључујући и пореске обвезнике којима је Локална пореска администрација по службеној дужности поништила споразум, односно укинула решење о одлагању плаћања дугованог пореза до 4. марта 2016. године, као и порески обвезници који су стекли право на одлагање плаћања дугованог пореза и којима преостали неплаћени дуговани порез не прелази 2.000.000,00 динара и у себи не садржи камату.

Обавештење >>>

Опширније...

Апел женама да искористе превентивне прегледе мамографом у нашој општини

Председник општине Мали Зворник Зоран Јевтић и директор Дома здравља Мали Зворник др Драган Бојић посетили су данас мобилни мамограф у којем се од јуче врше прегледи у нашој општини. 
Том приликом су поново позвали све наше суграђанке које су у циљној групи жена од 50 до 69 година старости да се одазову овој акцији и искористе бесплатан превентивни преглед, јер се мамографским прегледом могу уочити промене које доводе до рака дојке у раној фази када је проценат излечења преко 90%. Да би се повећао обухват циљне групе за мамографски преглед, уз претходни упут специјалисте гинекологије, позиву се могу одазвати и жене од 40 до 49 година старости.
Др Бојић је истакао да према подацима Дома здравља у нашој општини у циљну групу спада око 1.500 жена. У мобилном мамографу дневно се изврши око 50 прегледа, што оставља довољно времена да за месец дана колико ће се задржати у Малом Зворнику све жене могу обавити преглед. Претходно је потребно да позову Дом здравља због резервисања слободног термина, ради спречавања настанка гужве у раду. За преглед је довољан идентификациони документ, лична карта, са местом пребивалишта у Малом Зворнику. Здравствена књижица не мора бити оверена.
Председник општине још једном апелује на суграђанке које су већ искористиле прилику и извршиле преглед да обавесте жене у својој околини уколико још увек немају информацију о доступном прегледу. Општина ће наставити спровођење кампање што већег одзива, у току дана ће бити извршено обавештавање јавности путем промотивних флајера и лепљењем информативних плаката по месним заједницама. 
Радно време мамографа, који се налази на паркингу испред Дома здравља, је сваким радним даном и викендом од 10 до 18 часова, све до 27. априла.

Дневни ред 37. редовне седнице Скупштине општине Мали Зворник

На основу члана 43. Статута општине Мали Зворник (''Сл. лист општине Мали Зворнк'', број 5/15 – пречишћен текст) и члана 41., 42. и 45. Пословника Скупштине општине Мали Зворник (''Сл. лист општине Мали Зворник'', број 13/08 и 2/09), председник СО Мали Зворник 

С А З И В А 

37. РЕДОВНУ  СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК
ЗА 31. МАРТ  (ЧЕТВРТАК) 2016. ГОДИНЕ СA ПОЧЕТКОМ У 10 00 ч. 

 

             За ову седницу председник Скупштине општине предлаже следећи  Дневни ред

 

Дневни ред

Општина Мали Зворник пружа пуну подршку акцији прегледа мобилним мамографом

Поводом почетка акције превентивних прегледа мобилним мамографом у Малом Зворнику председник општине, Зоран Јевтић је угостио представнике института и установа који су задужени за спровођење програма организованог скрининга рака дојке на територији Републике Србије.

Он је изразио захвалност што је ова акција укључила и Дом здравља у Малом Зворнику и наду да ће наше суграђанке препознати важност овог прегледа и искористити прилику да преглед заврше у Малом Зворнику, без додатних излагања трошковима. У сврху повећања информисаности становништва и медијског представљања акције сви расположиви ресурси стављају се на располагање Дому здравља Мали Зворник.

Ова акцију коју заједнички спроводе Министарство здравља, Канцеларија за скрининг рака,  Институт за медицину рада „др Драгомир Карајовић“, Институт за онкологију и радиологију Србије, Завод за јавно здравље Шабац, Општина Мали Зворник и Дом здравља Мали Зворник трајаће од 24.03.2016. до 27.04.2016. године.

Информативни флајер - Канцеларије за скрининг>>>

Мобилни мамограф у Малом Зворнику

Обавештавају се грађани општине Мали Зворник да ће испред Дома здравља у Малом Зворнику бити постављен мобилни мамограф од 24.03.2016. до 27.04.2016. године. Радно време мобилног мамографа је од 10-18 сати.

Позивају се све жене старосне доби од 50-69 година да дођу на превентивни преглед. Преглед је бесплатан и није потребно да пацијент има оверену здравствену књижицу. Сам преглед траје око 20 минута, а резултати стижу поштом на кућну адресу за око шест недеља. Ови прегледи су изузетно значајни, нарочито за циљну групу жена од 50-69 година, јер се мамографским прегледом могу уочити промене које доводе до рака дојке у раној фази, када је проценат успешног излечења преко 90%.

У циљу повећња обухвата мамографским прегледом, на скрининг мамографију могу се одазвати и жене од 40-49 година, али уз претходни упут специјалисте гинекологије.

Реализација прегледа мобилним мамографом у Малом Зворнику резултат је сарадње Министарства здравља, Канцеларије за скрининг рака, Института за медицину рада „др Драгомир Карајовић“, Института за онкологију и радиологију Србије, Завода за јавно здравље Шабац, Општине Мали Зворник, Дома здравља Мали Зворник.

Информативни флајер - Канцеларије за скрининг>>>

Јавна набавка 404-32 - Набавка култивисане имовине

На основу члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије„ број 124/12,14/2015,68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности Набавка култивисане имовине-набавка садница и израда пројекта за пошумљавање број 404-32, 

ОПШТИНA  МАЛИ ЗВОРНИК
КРАЉА ПЕТРА I бр.38, 15318 МАЛИ ЗВОРНИК

 Објављује:

ПОЗИВ

За подношење понуда  за јавну набавку мале вредности
Набавка култивисане имовине-набавка садница и израда пројекта за пошумљавање 

Позив за достављање понуда>>>

Конкурсна документација>>>

Појашњење конкурсне документације>>>

Измена и допуна конкурсне документације>>>

Обавештење о продужењу рока>>>

Одлука о додели Уговора>>>

Обавештење о закључењу уговора>>>

Одржана обука о унапређењу јавности рада локалне самоуправе и њених институција

23.03.2016.

         Представници општинске управе и 8 локалних институција из Малог Зворника су 18. марта 2016. године присуствовали обуци намењеној запосленима у локалним органима власти који желе да ојачају своје капацитете за примену законског оквира којим се регулише област транспарентног рада локалних органа власти и слободног приступа информацијама од јавног значаја. Обуци су поред запослених у Општинској управи присуствовали представници Центра за социјални рад, Дома здравља, пет основних школа са подручја општине, средње школе, предшколске установе и библиотеке. 

Опширније...

Решење о додели средстава за суфинансирање пројеката ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања на територији општине Мали Зворник у 2016.години

На основу члана 25. став 1. и 2. Закона о јавном информисању („Службени гласник РС“ бр.83/14 и 58//15),  члана 25. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Сл.гласник РС“ бр. 126/14) и члана  64.став 1. тачка 5. Статута општине Мали Зворник („Службени лист општине Мали Зворник“ број 5/15-пречишћен текст), Председник општине Мали Зворник доноси                      

Р  Е Ш Е Њ Е

            О додели средстава за суфинансирање пројеката ради остваривања  јавног интереса у области јавног информисања на територији општине Мали Зворник у 2016.години 

I

Додељују се средства за суфинансирање пројеката који одговарају потребама општине Мали Зворник у области јавног информисања., ради остваривања  јавног интереса у области јавног информисања на територији општине Мали Зворник у 2016.години, по јавном позиву за учешће на Конкурсу за суфинансирање пројеката ради остваривања  јавног интереса у области јавног информисања на територији општине Мали Зворник у 2016.години бр.06-134/2016-1 од 26.01.2016.године који је објављен дана 05.02.2016.године у недељном листу „Лозничке новoсти“ и на сајту општине Мали Зворник www.malizvornik.rs, из Буџета општине Мали Зворник у укупном износу од 400.000,00 динара, и то: 

1. „ЛОТЕЛ ПЛУС“ доо из Лознице, Максима Горког 2 – Пројекат Телевизијска емисија из области културе: Мали Зворник-култура и наслеђе, 8 телевизијских  емисија (24 емитовања); .....200.000,00 динара. 

2.  Друштво за издавачку делатност „Лого“ доо из Лознице, ул. Владе Зечевића 4  -Пројекат Малозворничка хроника, за четрдест текстова у 10 месеци и објављивање садржаја на унапред  дефинисаном броју странице у сваком броју листа.....100.000,00 динара. 

3.  МАРТЕКС ТМТ д.о.о. Регинални лознички „Дрина“ радио, Лозница, Душанова бб – Пројекат: Да се глас младих далеко чује, 20 емисија ......100.000,00 динара.

Обавештавају се учесници Конкурса који су добили Решењем Председника општине Мали Зворник број:06-134/2016-3 од 10.03.2016.године, мањи износ средстава од траженог износа, да без одлагања, а најдаље до 24.03.2016. године, доставе на адресу  Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. . нову спецификацију трошкова у складу са додељеним средствима (на обрасцу "ревидирани буџет"), односно обавештење о томе, да одустају од средстава која су им додељена. 

Решење о образовању Комисије за оцену пројеката>>>

Решење о додели средстава>>>

Опширније...

Јавна набавка 404-27/2016 - Изградња моста преко Велике реке у Подгају

На основу члана 55.60.131в и 131г. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије„ број 124/12,14/2015,68/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке отворени поступак Изградња моста преко Велике реке у Подгају број 404-27, 

ОПШТИНA  МАЛИ ЗВОРНИК
КРАЉА ПЕТРА I 38, 15318 МАЛИ ЗВОРНИК

Објављује: 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
у отвореном поступку
Изградња моста преко Велике реке у Подгају

Позив за достављање понуда

Конкурсна документација

Измена и допуна конкурсне документације

Појашњење конкурсне документације

Измена позива за достављање понуда

Измењена Конкурсна документација

Обавештење о продужењу рока

Појашњење конкурсне документације

Одлука о додели уговора

Обавештење о закључењу уговора

Јавна набавка 404-28/2016 - Изградња моста преко реке Радаљ у месту Радаљ на локалном путу L 13 за засеок Тришићи

На основу члана 55.60.131в и 131г. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије„ број 124/12,14/2015,68/2015) , Одлуке о покретању поступка јавне набавке отворени поступак Изградња моста преко реке Радаљ у месту Радаљ на локалном путу L 13 за засеок Тришићи  број 404-28, 

ОПШТИНA  МАЛИ ЗВОРНИК
КРАЉА ПЕТРА I 38, 15318 МАЛИ ЗВОРНИК

Објављује: 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
у отвореном поступку
Изградња моста преко реке Радаљ у месту Радаљ на локалном путу L 13 за засеок Тришићи

Позив за достављање понуда

Конкурсна документација

Измена и допуна конкурсне документације

Појашњење конкурсне документације

Измена позива за достављање понуда

Измењена Конкурсна документација

Обавештење о продужењу рока

Појашњење конкурсне документације

Одлука о додели уговора

Обавештење о закључењу уговора

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Информативни билтен општине Мали Зворник

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


Јавне набавке