• Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size

Почетна

У Малом Зворнику основано општинско правобранилаштво

30.11.2016. године

Одлуком Општинског већа Мали Зворник Бранислав Мишић, дипломирани правник из Малог Зворника, радник Општинске управе, постављен је у протеклој седмици на место општинског правобраниоца.

Овим је по први пут у Малом Зворнику од оснивања општине установљена институција општинског правобранилаштва.

Председник општине Мали Зворник Зоран Јевтић изјавио је поводом тога да је Општина Мали Зворник на овај начин коначно добила прилику да на прави начин заступа и штити своје правне интересе.

Према његовим речима, захваљујући овој одлуци, послови везани за правобранилаштво одвијаће се много брже и ефикасније, а самим тим и квалитетније, јер ће све неопходне радње обављати лице које је запослено у Општинској управи.

Опширније...

Завршена реализација пројекта „Корак до доброг еколошког статуса вода – Наш капитал – наша одговорност“

29.11.2016 godine

Резултати тестирања методе за брзу процену функционалног стања лотичког система, односно водотокова слива реке Дрине, спроведене у општинама Мали Зворник и Љубовија у оквиру пројекта „Корак до доброг еколошког статуса вода – Наш капитал – наша одговорност“, показали су незаобилазан антропогени утицај на еколошки статус река и приобаља.

Процена еколошког статуса водотокова вршена је у протекла три месеца на пилот локацијама на рекама Радаљ, Велика Река, Грачаничка река и Љубовиђа, према методолошком приступу за брзу процену Функционалног стања лотичког система (Proper Functioning Condition for Lotic System – PFC), која је развијена у Америци, од стране тела које је надлежно за управљање јавним земљиштем, коме припадају и рипаријална подручја лотичких и лентичких система) – Америчке агенције за управљање земљиштем (BML), у сарадњи са Службом за рибарство и дивљи свет (FWS) и Центром за конзервацију природних ресурса (NRCS).

Реализацију пројектних активности омогућило је Министарство пољопривреде и заштите животне средине Републике Србије, уз подршку општина Мали Зворник и Љубовија.

Опширније...

Завршна конференција пројекта „Корак до доброг еколошког статуса вода – Наш капитал – наша одговорност“

28.11.2016. године

Поводом завршетка пројекта „Корак до доброг еколошког статуса вода – Наш капитал – наша одговорност“, који је у протекла три месеца реализован у општинама Мали Зворник и Љубовија, удружења „Еко Дрина“ Мали Зворник и „Наша Љубовија“ сутра у Врхпољу организују завршну конференцију пројекта.

На скупу ће бити представљени резултати пројектних активности и сазнања до којих се дошло у раду на процени еколошког статуса четири мала водотока у сливу Дрине, Радаљ, Велика Река, Грачаница и Љубовиђа, применом иновативне ПФЦ методологије (Процена правилног функционисања стања за лотичке системе), засноване на брзој визуелној оцени затеченог стања водотока и приобаља.

На коференцији се очекује учешће више од 30 учесника, међу којима ће бити представници општина, институција, удружења и организација из региона Подриња, а своје учешће на догађају најавили су и представници Министрства пољопривреде и заштите животне средине Републике Србије, из Одсека за воде.

Опширније...

Конкурс за субвенционисање камате на кредите добијене из средстава пословних банака

На основу Програма Фонда за развој Општине Мали Зворник за 2016. годину и Одлуком о расписивању конкурса за субвенционисање камате на кредите добијене из средстава пословних банака број 06-2234 од дана 16.11.2016. године, Управни одбор Фонда за развој Оштине Мали Зворник, расписује

К О Н К У Р С
за субвенционисање камате на кредите добијене из средстава пословних банака

Текст Конкурса

Одлука о додели стипендија студентима са подручја општине Мали Зворник за школску 2016/2017. годину

Објављено дана 23.11.2016. године

На основу члана 9. Правилника о стипендирању студената бр. 06-1463 од 22.10.2013.године, Комисија за доделу стипендија студентима са подручја општине Мали Зворник за школску 2016/17. годину, на седници одржаној дана 21.11.2016. године, донела је

О Д Л У К У

о додели стипендија студентима са подручја општине Мали Зворник за школску 2016/2017. годину

Одлука о додели стипендија

Опширније...

Јавни позив за доделу субвенција за отварање нових радних места

Објављено 17.11.2016. године

У складу са Локалним акционим планом запошљавања за 2016. годину у општини Мали Зворник усвојеним Одлуком бр. 06-209 од 05.02.2016. године, општина Мали Зворник дана 17.11.2016. године, р а с п и с у ј е 

ЈАВНИ ПОЗИВ
ПОСЛОДАВЦИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈА
ЗА ОТВАРАЊЕ НОВИХ РАДНИХ МЕСТА У 2016. ГОДИНИ 

I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

 Субвенција за отварање нових радних места одобрава се послодавцима ради запошљавања 3  незапосленa лица која се воде на евиденцији Националне службе за запошљавање, филијала Лозница-испостава Мали Зворник (у даљем тексту: Национална служба).

Субвенција се одобрава у једнократном износу од 200.000,00 динара по незапосленом лицу  послодавцима који запошљавају 2 и више  незапослена лица.

Послодавац који је остварио право на субвенцију за отварање нових радних места дужан је да закључи уговор о раду са незапосленим лицем, на неодређено време, са пуним радним временом, у трајању од најмање 24 месеца од дана заснивања радног односа и да измирује све обавезе по основу доприноса за обавезно пензионо и социјално осигурање, у складу са законом.

Јавни позив

Захтев са бизнис планом

Опширније...

Почели радови на реконсрукцији фекалне канализације за школу и Дом културе у Радаљу

11.11.2016. године

У Радаљу су у току радови на реконструкцији дела канализационе мреже у који се уливају отпадне воде из ОШ „Стеван Филиповић“ и оближњег дома културе.

Радове, чија вредност износи 2 милиона и 300 хиљада динара, финансира Општина Мали Зворник. 

Према речима председника општине Зорана Јевтића у питању је прва фаза радова на реконструкцији канализационе мреже у Радаљу, којом се решава проблем честог зачепљења канализације у школи и дому културе, након чега је у плану и обнова преосталог дела канализационе мреже у центру села.

Опширније...

У Малом Зворнику у 2016. години изграђено пет мостова порушених у поплавама, почиње изградња шестог

11.11.2016. године

Захваљујући Влади Србије и републичкој Канцеларији за управљање јавним улагањима, на подручју општине Мали Зворник у 2016. години изграђено је 5 мостова на рекама, порушених у поплавама 2014. године. Ових дана траје тендер за избор извођача радова за изградњу новог, шестог по реду моста, за који је новац обезбедила Народна банка Србије.

Председник општине Мали Зворник Зоран Јевтић поводом тога подсетио је јавност да је на име изградње мостова у Малом Зворнику из републичког буџета издвојено 70 милиона динара. 

“На реци Радаљ и Боринској реци подигнута су по два моста, док је пети саграђен на месту порушеног на Великој Реци. Новоизграђени мостови су армирано - бетонски и рађени су по пројектима ЈП “Путеви Србије”, по најсавременијим стандардима, уз регулацију речног корита и уређење приступних путева, рекао је Јевтић.

Опширније...

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Информативни билтен општине Мали Зворник

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


Јавне набавке