• Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size

Почетна

Дечја недеља у Малом Зворнику у знаку хуманости. У петак дођите на концерт за помоћ деци оболелој од ретких болести!

05. октобар 2017. године

Хуманитарни концерт за прикупљање новчаних средстава за помоћ у лечењу деце са подручја општине Мали Зворник, оболеле од ретких болести, биће одржан у малозворничком Дому културе у петак, 06. октобра. Концерт организује Библиотека „17. септембар“, у оквиру обележавања Дечје недеље, уз подршку Уније жена Српске напредне странке, Удружења жена „Незаборав и Удружења „Ветерани фолклора Малог Зворника“.

У оквиру програма, чији почетак је заказан за 19.00  часова, наступиће дечији ансамбл библиотеке, група ветерана фолклора, солисти певачи и инструменталисти.

Директорица библиотеке Славојка Спасеновић позвала је суграђане да подрже акцију и дођу на концерт у што већем броју. 

Прикупљени новчани прилог биће уплаћен на рачуне породица оболеле деце, на име помоћи у лечењу. 

Љиљана Ристановић

„Помоћ у кући“ за стара лица Општина Мали Зворник обезбедила за 30 суграђана

03.10.2017. године

Пружање услуга социјалне заштите „Помоћ у кући“ Општина Мали Зворник у наредних 12 месеци обезбедила је за 30 старијих лица и одраслих особа са инвалидитетом са подручја општине. Корисницима овог програма, који је званично почео 01. октобра, услуге помоћи у кући пружаће 4 геронтодомаћице, 8 сати дневно 5 дана у недељи.

Председник општине Зоран Јевтић саопштио да је за реализацију ових услуга од Министарства рада, запошљавања и социјалне заштите Републике Србије добијено укупно 2. 120.075 динара.

Он је изјавио је да је потреба за континуираним пружањем подршке старим лицима у општини Мали Зворник евидентна и да се намеће самом чињеницом да значајан проценат укупног броја становника општине чине старији од 65 година.

„Овог пута услугама обухватићемо 30 корисника, а Центар за социјални рад процениће којим лицима су те услуге најпотребније. Трудићемо се да обезбедимо континуитет, односно омогућимо њихово спровођење и у следећој години“, рекао је Јевтић, истичући да то у највећој мери зависи од заинтересованости и способности пружалаца услуга, којих ранијих година није било или нису испуњавали прописане услове.

Он је додао да је Општина Мали Зворник и раније покушавала да од надлежног министарства добије средства за реализацију ових услуга, али да због поменутих потешкоћа није успевала у томе, напомињући да лиценцу за овај вид услуга социјалне заштите нема локални Центар за социјални рад, због чега реализација програма подршке старима није била могућа преко те установе.

Опширније...

Обавештење за пружаоце услуга смештаја

В А Ж Н А  И Н Ф Р М А Ц И Ј А  И  О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

за павна и физичка лица власнике категоризованих и некатегоризованих угоститељских објекте за смештаја
на територији  општине Мали Зворник 

Обавештавамо сва правна и физичка лица, која  пружају услуге смештаја у својим угоститељским објектима, свих типова, да ће Општинска управа, преко својих овлашћених инспекцијских служби,  појачати контролу законитости рада тих објеката, као и наплату и уплату боравишне таксе. Појачана контрола од стране надлежних инспекцијских служби    спровешће се од 09.10.2017.године. Крајњи рок да легализујете рад својих објеката, односно категоризујете своје објекте за смештај код надлежног органа,  јер вам је то обавеза коју треба да испуните да би отпочели обављање угоститељске делатности- пружали услуге смештаја је 06.10.2017.године.

Предмет контроле биће пре свега, регистрација, категоризација и провера наплате и уплате  боравишне таксе, као и примена свих  других одредби Закона о туризму (''Сл.гласник РС'', бр. 36/09, 88/10, 99/11- други закон, 93/12 и 84/15) и подзаконских аката који регулишу ову област: Правилника о стандардима за категоризацију угоститељских објеката за смештај (''Сл.гласник РС'', бр. 83/16), Правилника о условима и начину обављања угоститељске делатности, начину пружања угоститељских услуга, разврставању угоститељских објеката и минимално техничким условима за уређење и опремање угоститељских објеката (''Сл.гласник РС'', бр. 48/12 и 58/2016), Правилника о минимално техничким и санитарно-хигијенским условима за пружање угоститељских услуга у домаћој радиности и у сеоском туристичком домаћинству (''Сл.гласник РС'', бр. 41/10), Правилника о облику, садржини и начину вођења евиденције гостију у домаћој радиности (''Сл.гласник РС'', бр. 96/09), Одлуке о боравишној такси на територији општине Мали Зворник (''Сл.лист општине Мали Зворник'', бр. 3/10, 11/17 и 12/17) и Правилник о поступку категоризације угоститељских објеката за смештај брсте кућа, апартман, соба, сеоско туристичко домаћинство на територији општине Мали Зворник (''Сл.лист општине Мали Зворник'', бр.10/17).

Опширније...

Дневни ред 12. редовне седнице СО Мали Зворник

На основу члана 43. Статута општине Мали Зворник (''Сл. лист општине Мали Зворнк'', број 5/15 – пречишћен текст) и члана 41. и 42. Пословника Скупштине општине Мали Зворник (''Сл. лист општине Мали Зворник'', број 13/08), председник СО Мали Зворник

С А З И В А 

ДВАНАЕСТУ РЕДОВНУ  СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК
ЗА 29СЕПТЕМБАР (ПЕТАК) 2017. ГОДИНЕ СA ПОЧЕТКОМ У 1000 ч.


Дневни ред

Јавни позив за остваривање права коришћења без плаћања накнаде пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Мали Зворник за 2018. годину

У складу са Законом о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/06, 65/08 – др. Закон, 41/09 и 112/2015) и Правилником о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини (“Службени гласник РС”, број 16/2017), Комисија за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта ( у даљем тексту: Комисија) општине Мали Зворник, расписује јавни позив којим обавештава:

-      образовнe установe - школe, стручнe пољопривреднe службe и социјалнe установe да им се може дати на коришћење површина пољопривредног земљишта у државној својини која је примерена делатности којом се баве, а највише до 100 хектара;

-      високообразовнe установe - факултетe и научнe институтe чији је оснивач држава и установe за извршење кривичних санкција да им се може дати на коришћење површина пољопривредног земљишта у државној својини која је примерена делатности којом се баве, а највише до 1.000 хектара;

-      правнa лицa у државној својини регистрована за послове у области шумарства; 

да доставе потребну документацију ради остваривања коришћења без плаћања накнаде пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Мали Зворник за 2018. годину, до дана 31.октобра 2017. године. 

 

Опширније...

Јавни позив за доказивање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Мали Зворник за 2018. годину

У складу са Законом о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/06, 65/08 – др. закон, 41/09 и 112/2015) и Правилником о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини (“Службени гласник РС”, број 16/2017), Комисија за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта  општине Мали Зворник, расписује јавни позив свим физичким и правним лицима, којим обавештава:

-      власнике система за наводњавање, одводњавање, рибњака, пољопривредног објекта, стакленика, пластеника и вишегодишњих засада (воћњака и винограда који су у роду) на пољопривредном земљишту у државној својини и који су уписани у Регистар пољопривредних газдинстава и налазе се у активном статусу најмање три године (у даљем тексту: пољопривредна инфраструктура) и

-      власнике домаћих животиња, који су и власници, односно закупци објеката за гајење тих животиња на територији јединице локалне самоуправе на којој се право пречег закупа остварује, који су уписани у Регистар пољопривредних газдинстава и налазе се у активном статуту најмање једну годину (у даљем тексту: сточарство), 

да доставе потребну документацију ради доказивања права пречег закупа на пољопривредном земљишту у државној својини на територији општине Мали Зворник за 2018. годину, до дана 31. октобра 2017. године.

Опширније...

Сезона такмичења Лиге Србије у лову сома бућком завршена на Зворничком језеру

25. септембра 2017. године

Општина Мали Зворник у недељу, 24. септембра, била је домаћин мајсторима бућке из целе Србије, који су на Зворничком језеру завршили овогодишњу сезону такмичења у лиги. Учествовало је 25 екипа, а звање најуспешније, у оквиру 20. кола, понели су учесници из Крчедина, са укупним уловом сома од 4.320 грама. 

Чланови победничке екипе, риболовци Слободан Лежимирац и Тодор Радосављев, уловили су овом приликом два примерка сома. Улов Тодора Радосављева, од 2.550 грама, уједно је био најкрупнији уловљени примерак тог дана, док је тежина другог износила 1.770 грама. 

Такмичење је уприличено на познатој стази у Сакару, где се одржава већина риболовних манифестација у Малом Зворнику. Трајало је од 08 до 14 часова, након чега је уследило свечано проглашење победника, уручење награда и дружење учесника, уз томболу. 

Организатор сусрета био је Савез бућкароша Србије (СБС), који је последње овогодишње такмичење у лиги уприличио у сарадњи са Клубом спортских риболоваца ,,Дринско језеро“, уз подршку Општине Мали Зворник. 

Опширније...

Позив на Јавну расправу поводом доношења Одлуке о трећим изменама и допунама Одлуке о буџету општине Мали Зворник за 2017. годину

Република Србија
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК
Број: 06 -1789/2017-1
Дана: 25.09.2017. године
Мали Зворник 

ПОЗИВ НА ЈАВНУ РАСПРАВУ 

Свa заинтересованa физичка и правна лица позивамо да дана 27.09.2017. године, са почетком у 13 часова, у сали Скупштине општине Мали Зворник, улица Kраља Петра I број 38 Мали Зворник, присуствују Јавној расправи на којој ће се разматрати: 

       1. Предлог Одлуке о трећим изменама и допунама Одлуке о буџету општине Мали Зворник за 2017. годину. 

Наведени акт мoже се видети на огласној табли општине Мали Зворник и на општинском сајту www.malizvornik.rs. Ваше коментаре, мишљења и примедбе можете проследити и путем електронске поште на адресу: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. . 

                                                         ПРЕДСЕДНИК
                                                 СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
                                                     Радован Тадић, с.р. 

Предлог Одлуке>>>

Финансијски планови>>>

Рекапитулација програма>>>

Јавни позив за доделу бесповратних средстава у оквиру програма подстицања развоја предузетништва кроз подршку инвестицијама

16.09.2017.

Програм подстицања развоја предузетништва кроз подршку инвестицијама у привреди (у даљем тексту: Програм) спроводи Министарство привреде (у даљем тексту: Министарство) у сарадњи са Фондом за развој Републике Србије (у даљем тексту: Фонд). За реализацију Програма распоређују се бесповратна средства у износу од 242.976.037,75 динара, као и евентуално неутрошена бесповратна средства по Програму подстицања развоја предузетништва кроз развојне пројекте.

Привредни субјекти који испуњавају услове Програма, могу остварити право на финансијску подршку у износу до 20% бесповратних средстава од вредности инвестиционог улагања. Преостали износ вредности пројекта финансираће се из кредита Фонда.

Право да се пријаве на Јавни позив за доделу бесповратних средстава и право да поднесу захтев за кредит код Фонда, имају предузетници, микро, мали и средњи привредни субјекти и задруге који су регистровани у Агенцији за привредне регистре, а који доставе финансијске извештаје за претходне две године од године у којој се подноси захтев у којима није исказан нето губитак и који испуњавају услове из Програма. Услов који се односи на достављање финансијских извештаја, не примењује се на предузетнике који немају обавезу достављања тих извештаја (предузетници који воде просто књиговодство и паушалци).

Потребна документација>>>

Опширније...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


 

 

 


Јавне набавке