• Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size

Почетна

Закључак Изборне комисије о наступу група грађана на локалним изборима (2)

Мали Зворник, 10.03.2020. године

Групом грађана у смислу предлагача кандидата за одборнике Скупштине општине Мали Зворник на изборима за одборнике који ће се одржати 26.04.2020. године, сматраће се групе грађана које образује најмање 10 (десет) бирача са пребивалиштем на територији општине Мали Зворник, писаним споразумом који се оверава у складу са Законом о оверавању потписа, рукописа и преписа.

Закључак Изборне комисије о наступу група грађана на локалним изборима

Савет за безбедност општине Мали Зворник тражи адекватно кажњавање лица која кријумчаре мигранте

Мали Зворник, 09.03.2020. године

Савет за безбедност општине Мали Зворник, на седници у понедељак, 09. марта, констатовао је да је у превазилажењу ситуације настале услед појачаног прилива миграната на територији општине од кључног значаја сарадња међу институцијама, као и сарадња локалног становништва са надлежним органима. У циљу адекватног управљања новонасталом ситуацијом, на основу закључака усвојених на седници, у наредном периоду биће инициран низ састанака и активности које треба да допринесу бољем разумевању ситуације и одговарајућем поступању. Ради превентивног деловања на очувању јавног реда и мира и заштите грађана и њихове имовине, предвиђено је побољшање система видео надзора у центру Малог Зворника и уличне расвете поред државног пута у свим месним заједницама. 

Због озбиљности ситуације у вези са мигрантима на подручју малозворничке општине, Савет за безбедност затражиће хитно одржавање заједничких састанака на ову тему Тужилаштва у Лозници и Вишег тужилаштва у Шапцу, надлежних судова на нивоу Мачванског округа, као и Полицијске управе у Шапцу и Полицијске станице Мали Зворник, као и предузимање адекватних мера против лица која се баве кријумчарењем миграната. 

Опширније...

Председник општине Мали Зворник честитао 8. март свим дамама

Мали Зворник, 07.03.2020. године

Поводом 8. марта, Међународног дана жена, председник општине Мали Зворник Зоран Јевтић упутио је честитку свим дамама, уз жељу да празник проведу у лепом расположењу, да љубав најмилијих, пажња и уважавање буду део њихове свакодневице.

„Драге даме, у име општинског руководства и своје име, упућујем вам најискреније честитке поводом Дана жена, 8. марта. Желим вам да празник проведете у лепом расположењу, да сваког дана у години, а не само овог, у сваком сегменту живота, уживате љубав, пажњу и поштовање најмилијих“, навео је Јевтић у осмомартовској честитки.

Фабрика текстила у Малом Зворнику почеће са радом до 20. априла и у старту запослити 100 радника

Мали Зворник, 05.03.2020. године 

Производња текстила у Малом Зворнику, коју, уз подршку Републике Србије и локалне самоуправе, покреће компанија „Mydenim tekstil“ из Истамбула, почеће за око месец и по дана, тачније до 20. априла текуће године, саопштено је у четвртак, 05. марта, приликом потписивања уговора између инвеститора и општине Мали Зворник о преузимању пословног простора у индустријској зони у Доњем Насељу, намењеног за рад фабрике.

У предузећу ће у старту бити запослено 100 радника различитог нивоа образовања, док ће преосталих 200 радника, предвиђених за запослење у првој фази, бити ангажовано у наредне две године.

За потребе рада фабрике, компанија „Mydenim tekstil“ у наредних 20 дана у погону ће поставити око 250 различитих машина.

Опширније...

Јавни позив за доделу бесповратних средстава брачним паровима за куповину кућа са окућницом на селу

   Мали Зворник, 06.03.2020. године

На основу Одлуке о расписивању конкурса за доделу бесповратних средстава  брачним паровима са пребивалиштем на територији општине Мали Зворник за куповину куће са окућницом на селу број 06-518 од 27.02.2020. године, члана 69. став 1.  тачка 21. Статута општине Мали Зворник ( „ Службени лист општине Мали Зворник“ бр. 21/18) и  члана 3. Правилника о условима за доделу бесповратних  средстава брачним паровима са пребивалиштем на територији општине Мали Зворник за куповину кућа са окућницом на селу ("Сл. лист општине Мали Зворник", бр. 04/19), Општинско веће општине Мали Зворник,  расписује 

Ј А В Н И  П О З И В

   ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА БРАЧНИМ ПАРОВИМА СА ПРЕБИВАЛИШТЕМ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК ЗА КУПОВИНУ КУЋА СА ОКУЋНИЦОМ НА СЕЛУ

Образац Пријаве>>>

Образац Изјаве>>>

Опширније...

Обавештење о излагању на увид Јединственог бирачког списка за територију општине Мали Зворник


На основу члана 14. став 1. и чл. 151 и 21. Закона о јединственом бирачком списку („Сл. гласник РС“, бр. 104/09 и 99/11) и тач. 9. и 10. Упутства за спровођење Закона о јединственом бирачком списку („Сл. гласник РС“, бр. 15/12 и 88/18), Општинска управа општине Мали Зворник  


ИЗЛАЖЕ НА УВИД

ДЕО ЈЕДИНСТВЕНОГ БИРАЧКОГ СПИСКА ЗА ПОДРУЧЈЕ

ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК

 

Опширније...

ИЗБОРИ 2020: Изборна комисија општине Мали Зворник прогласила прву изборну листу за избор одборника СО Мали Зворник

Проглашене изборне листе за избор одборника СО Мали Зворник на изборима заказаним за 26.04.2020. године

 

1. Александар Вучић - За нашу децу. (решење о испуњености услова и решење о проглашењу изборне листе)

 

У Малом Зворнику, 05.03.2020. године

                                                                    Изборна комисија
                                                                 Општине Мали Зворник 

Обрасци за спровођење избора за одборнике СО Мали Зворник 2020

Мали Зворник, 04.03.2020. године

На основу члана 15. и 58. Закона о локалним изборима ("Службени гласник PC", број 129/2007, 54/2011 и 12/2020), Изборна комисија општине Мали Зворник, на седници одржаној 04. марта 2020. године, утврдила је обрасцe за спровођење појединих изборних радњи за спровођење избора за одборнике Скупштине општине Мали Зворник расписане за 26. април 2020. године, који се могу преузети на следећим линковима:

     1) Образац 1/20 - Изборна листа кандидата за одборнике Скупштине општине Мали Зворник;

     2) Образац 2/20- Овлашћење за предају изборне листе; 

     3) Образац 3/20 - Изјава о давању сагласности за носиоце изборне листе;

     4) Образац 4/20 - Изјава о прихватању кандидатуре за одборнике Скупштине општине Мали Зворник; 

     5) Образац 5/20 - Списак бирача који својим потписима подржавају изборну листу кандидата за одборнике у Скупштини општине Мали Зворник;

     6) Образац 6/20 - Изјава бирача о подржавању изборне листе кандидата за одборнике у Скупштини општине Мали Зворник;    

     Сви обрасци>>> (.zip)

Контакт Изборне комисије општине Мали Зворник: Бранко Илић, 064/3157629.

Равни јавни увид поводом израде Просторног плана Републике Србије од 2021. до 2035. године

Београд, 02.03.2020. године

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА,
САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ

у складу са чланом 45а. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 - др. закон и 9/20) 

оглашава

РАНИ ЈАВНИ УВИД

поводом израде

ПРОСТОРНОГ ПЛАНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

ОД 2021. ДО 2035. ГОДИНЕ

 

Одлука о изради Просторног плана Републике Србије од 2021. до 2035. године донета је на седници Владе и објављена у „Службеном гласнику РС”, брoj 48/19.

Рани јавни увид одржаће се у трајању од 15 дана, од 2. до 16. марта 2020. године на званичним интернет страницама министарства надлежног за послове просторног планирања и јединица локалних самоуправа у Републици Србији.

Министарство надлежно за послове просторног планирања, као носилац израде Просторног плана Републике Србије од 2021. до 2035. године, организује рани јавни увид у циљу упознавања јавности са општим циљевима и сврхом израде плана, могућим решењима за развој простора, очекиваним ефектима планирања, и др.

Елаборат за рани јавни увид презентован је на интернет страници Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, www.mgsi.gov.rs .

Позивају се органи, организације и јавна предузећа који су овлашћени да утврђују услове за заштиту и уређење простора и изградњу објеката да дају мишљење у погледу услова и неопходног обима и степена процене утицаја на животну средину.

Правна и физичка лица могу доставити примедбе и сугестије у писаној форми Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре - Сектор за просторно планирање и урбанизам, Немањина 22-26,  11 000 Београд, у току трајања раног јавног увида, закључно са 16. мартом 2020. године.

Просторни план Републике Србије од 2021. до 2035. године>>>

 

 

 

 

  

 

 

Информативни билтен општине Мали Зворник

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


Јавне набавке