• Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size

Почетна

Конкурс за доделу подстицаја кроз инвестициона улагања у пољопривреду општине Мали Зворник за 2018. годину

На основу Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Мали Зворник за 2017.годину (''Сл.лист општине Мали Зворник'',бр.2/17) и Решења о именовању председника, заменика и чланова Комисије буџетског фонда за за пружање подршке за спровођење мера пољопривредне политике и политике руралног развоја на територији општине Мали Зворник број 06-2453 од 22.12.2016. године и Решења о давању претходне сагласности Министарства пољопривреде и заштите животне средине број 320-00-2933/2018-09 од 03.05.2018. године, Комисија буџетског фонда за пружање подршке за спровођење мера пољопривредне политике и политике руралног развоја на територији општине Мали Зворник,  р а с п и с у ј е 

К  О   Н   К   У   Р  С

ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈА КРОЗ ИНВЕСТИЦИОНА УЛАГАЊА У ПОЉОПРИВРЕДУ ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК ЗА 2018. ГОДИНУ

Комисија буџетског фонда за пружање подршке за спровођење мера пољопривредне политике и политике руралног развоја на територији општине Мали Зворникрасписује Конкурс за доделу подстицаја ( у даљем тексту субвенција) кроз инвестициона улагања у пољопривреду.

01 - Текст конкурса

02 - Образац Изјаве

03 - Образац Захтева

Председник општине Мали Зворник демантовао наводе да је бесплатан превоз у локалном саобраћају ускраћен појединим категоријама најстаријег становништва

Мали Зворник, 27.06.2018. године

Председник општине Мали Зворник Зоран Јевтић најоштрије је критиковао појединце који ових дана спекулишу о одлуци општине о обезбеђењу бесплатног превоза у локалном јавном саобраћају за лица старија од 65 година и инвалиде са подручја општине, доводећи у заблуду грађане, који не спадају у наведену категорију, да им је ускраћено право на бесплатан превоз и да су оштећени. 

Јевтић је истакао да се ради о политички мотивисаним коментарима и покушају политичких противника да, путем ширења дезинформација о поменутој теми, дискредитују рад општинског руководства, најављујући да ће против лица која шире лажи, уколико наставе и даље да их шире, покренути законом дозвољене мере. 

Бесплатан превоз у локалном саобраћају за лица старија од 65 година и инвалиде општина Мали Зворник у 2018. години обезбедила је преко Удружења пензионера и инвалида из Малог Зворника, кроз суфинансирање програма и пројеката од јавног интереса. 

Јевтић је подсетио суграђане да је општина на овај начин наставила позитивну праксу, уведену пре годину и по дана, по којој је најстаријим грађанима и суграђанима са хендикепом омогућила свакодневни бесплатан превоз у јавном саобраћају на територији општине. 

Опширније...

Јавна презентација урбанистичког пројекта за изградњу фекалне канализације у насељу Сакар у општини Мали Зворник

На основу члана 63. Закона о планирању и изградњи (''Сл.гласник РС'', бр.72/09, 81/09-испр,64/10-одлука УС,24/11,121/12, 42/13-одлука УС,50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14 и 145/14), Општинска управа Општине Мали Зворник, Одељење за привреду, урбанизам и инспекцијске послове оглашава 

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ИЗГРАДЊУ ФЕКАЛНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ У НАСЕЉУ САКАР У ОПШТИНИ МАЛИ ЗВОРНИК

Јавна презентација Урбанистичког пројекта за изградњу фекалне канализације у насељу  Сакар у општини Мали Зворник, обавиће се од 25.06.2018године до 02.07. 2018године, у канцеларији број 28.на првом спрату у згради СО Мали Зворник,улица Краља Петра I бр. 38.

Инвеститор Урбанистичког пројекта је Општина Мали Зворник. Носилац израде предметног Урбанистичког пројекта је Јавно урбанистичко предузеће ''План'' Шабац.

Службено лице Одељења за урбанизам, даваће основне информације о урбанистичком пројекту, заинтересованим лицима, сваког радног дана у времену од 10-15оо часова.

Сва заинтересована правна и физичка лица, могу да изврше  увид у урбанистички пројекат, као и да у току трајања јавне презентације доставе своје примедбе и сугестије у писаном облику Одељењу за урбанизам општинске управе Мали Зворник ул. Краља Петра I број 38. 

Опширније...

Представници општине Мали Зворник обишли градилиште водовода у Доњој Трешници, кухиње основне школе у Радаљу и пречистача отпадних вода у Сакару

Мали Зворник, 22.06.2018. године 

У општини Мали Зворник ових дана настављени су радови на изградњи резервоара за воду у Доњој Трешници и почеле активности на изградњи кухиње са трпезаријом у Основној школи „Стеван Филиповић“ у Радаљу, као и новог постројења за пречишћавање отпадних вода у Сакару. Наведене пројекте у области побољшања комуналне инфраструктуре општина Мали Зворник реализује самостално, док изградњу кухињског простора у радаљској основној школи финансира уз подршку Министарства привреде Републике Србије. 

Челници и сарадници локалне управе у Малом Зворнику, у присуству представника министарства и надзорног органа, обишли су протекле седмице наведена градилишта, како би се уверили да се радови на објектима одвијају по плану и увели у посао неке од извођача радова. 

У месној заједници Доња Трешница, где је у току завршна фаза радова на реконструкцији водовода, актуелна је изградња доње плоче будућег резервоара за воду. У тренутку обиласка радова вршено је постављање арматуре за изливање плоче. 

Опширније...

Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у општинској управи општине Мали Зворник

На основу члана  102. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“ бр. 21/2016 и 113/2017), чланова 11.,12.,13.,14., и 15. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“ бр. 95/2016) и Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број: 112-3855/2018 од 25.04.2018. године, оглашава се 

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА
У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК
 

Опширније...

За грађане старије од 65 година општина Мали Зворник обезбедила бесплатан превоз у локалном саобраћају

Мали Зворник, 20.06.2018. године 

За лица старија од 65 година са подручја општине локална самоуправа у Малом Зворнику обезбедила је бесплатан превоз у локалном саобраћају до краја 2018. године.

Карте за бесплатан превоз, које ће важити у аутобусима Саобраћајног предузећа „Ластра“ доо из Лазаревца, званичног превозника путника у јавном саобраћају на подручју општине Мали Зворник, грађани старији од 65 година могу преузети у Удружењу пензионера и инвалида Малог Зворника, у Улици Рибарској бб (зграда Грађевинара), четвртком, од 08 до 14 часова, почев од 21. јуна 2018. године.

Преузимање карата за бесплатан превоз старији суграђани, осим четвртком, могу остварити и другим радним данима, у договору са председником наведеног удужења Јованом Антонићем.

Број телефона за контакт је 064/97 19 291. 

Опширније...

Јавни увид у Акциони план за укључивање грађана у процес доношења одлука о трошењу средстава прикупљених на основу пореза на имовину

Мали Зворник, 19.06.2018. године

Општинска управа општине Мали Зворник и Радна група за израду „Акционог плана за укључивање грађана у процес доношења одлука о трошењу средстава прикупљених на основу пореза на имовину у општини Мали Зворник за период 2018-2012“ ставља Нацрт акционог плана на Јавни увид. 

Текст нацрта можете преузети ОВДЕ. 

Позивамо све грађане општине Мали Зворник, пореске обвезнике и друге заинтересоване стране да се упознају са нацртом плана и узму активно учешће у изради финалне верзије Акционог плана. Своје сугестије, коментаре, мишљења и предлоге можете доставити путем електронске поште Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. или писаним путем на писарници општине Мали Зворник.

Јавни увид траје до 24.06.2018. године.

Јавни позив за доделу средстава подстицаја за привлачење директних инвестиција

12.06.2018.

На основу члана 29. Уредбе о условима и начину привлачења директних инвестиција („Службени гласник РС”, број 37/18 – у даљем тексту: Уредба), Mинистарство привреде Републике Србије оглашава

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ПОДСТИЦАЈА ЗА ПРИВЛАЧЕЊЕ
ДИРЕКТНИХ ИНВЕСТИЦИЈА

Позив је намењен привредним друштвима која реализују инвестиционе пројекте у производном сектору и сектору услуга међународне трговине.

Средства подстицаја за привлачење директних инвестиција (у даљем тексту: средства) се не могу доделити за инвестиционе пројекте у сектору саобраћаја, развоја софтвера осим ако нису у функцији унапређења производа, производног процеса или пружања услуга међународне трговине, угоститељства, игара на срећу, трговине, производње синтетичких влакана, угља и челика, рударства, дувана и дуванских прерађевина, оружја и муниције, бродоградње поморских трговачких пловила на сопствени погон преко 100 бруто регистрованих тона, аеродрома, логистичких центара, комуналном сектору и сектору енергетике, широкопојасне мреже, рибарства и аквакултуре.

Опширније...

Одржан други састанак Комисије за координацију инспекцијског надзора

Данас је одржан други састанак Комисије за координацију инспекцијског надзора са следећим дневним редом:

1.      Усвајање записника са претходне седнице,

2.      Извештај о раду инспекцисјких служби из општине Мали Зворник,

3.      Разно.

Комисија је разматрала и општи образац Записника о инспекцијском надзору, ради једнообразног коришћења од стране инспектора, усагласила текст обрасца и једногласно усвојила исти и донела одлуку да се он достави општинским инспекторима и објави на званичној интернет страници општине Мали Зворник. 

Опширније...

Честитке руководства општине Мали Зворник исламским верницима поводом Бајрама

Мали Зворник, 14. јун 2018. године

Председник општине Мали Зворник Зоран Јевтић упутио је честитку свим грађанима исламске вероисповести који славе Рамазански Бајрам. 

„Поводом Бајрама, свим верницима исламске вероисповести у општини Мали Зворник, Републици Србији, као и комшијама са леве стране реке Дрине, упућујем најсрдачније честитке, са жељом да празничне дане проведете у миру, добром здрављу и благостању, са својим породицама, пријатељима и комшијама“, навео је Јевтић. 

Суграђанима који обележавају Бајрам честитку је упутио и председник Скупштине општине Мали Зворник Радован Тадић, са жељом да празник проведу у миру и добром здрављу, окружени породицом и пријатељима.

Информативни билтен општине Мали Зворник

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


Јавне набавке