• Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size

Почетна

Обавештење о обавези набавке заштитне опреме и средстава

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНА МАЛИ ЗВОРНИК

Општински штаб за ванредне ситуације

 

 

Обавештење

о дужности набавке обавезних средстава и опреме

за личну, узајамну и колективну заштиту од елементарних непогода и других несрећа

 

 

          На основу Уредбе о обавезним средствима и опреми за личну, узајамну и колективну зашиту од елементарних непогода и других несрећа ("Службени гласник РС", бр. 3/2011 од 13.01.2011. године), донете од стране Владе Републике Србије, којом се утврђује врста и минимум средстава и опреме за спровођење личне, узајамне и колективне заштите од:

 

1. елементарних непогода;

2. техничко-технолошких несрећа-удеса и катастрофа;

3. последица тероризма;

4. ратних дејстава и

5. других већих несрећа.

 

а које су дужни да набаве и држе:

 

1. државни органи;

2. органи аутономних покрајина;

3. органи јединица локалне самоуправе;

4. привредна друштва;

5. грађани;

6. власници стамбених зграда.

 као и рокови за набавку тих средстава.

 

          У циљу заштите и спасавања живота и здравља људи, материјалних добара и животне средине, односно ради ублажавања деловања одређених појава или опасности, државни органи, органи аутономних покрајина, органи јединица локалне самоуправе као и корисници објеката у којима раде запослени или се налази већи број људи као нпр. у спортским објектима, позориштима, концертним дворанама, архивима, библиотекама, предшколским установама, школама, високошколским установама, установама ученичког и студентског стандарда, заводима за извршење кривичних санкција, колективним центрима, војним и верским објектима, здравственим установама, железничким и аутобуским станицама, аеродромима, ђачким домовима, биоскопима и свим другим сличним објектима, су дужни да до краја 2011. године набаве средства и опрему прописане наведеном Уредбом, а власници стамбених јединица, кућа и стамбених зграда до краја 2012. године.


          Подсећамо да правна лица која не обезбеде или не држе у исправном стању наведена средства и опрему чине прекршај за који је прописана новчана казном у износу од 100.000 до 1.000.000 динара а за одговорно лице у правном лицу од 10.000 до 50.000 динара (члан 144. став 1. тачка 5. Закона о Закона о ванредним ситуацијама).

 

        За наведени прекршај казниће се и физичко лице новчаном казном у износу од 20.000 до 50.000 динара (члан 145. став 1. тачка 5. Закона о Закона о ванредним ситуацијама).

 

Командант

Општинског штаба за ВС

Мали Зворник

проф. Миодраг Лазић, с.р.

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Информативни билтен општине Мали Зворник

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


Јавне набавке