• Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size

Почетна

Списак пореских дужника чији је укупан дуг на дан 30.09.2012 већи од 50.000,00 динара

 

Списак пореских дужника чији је укупан дуг на дан 30.09.2012 већи од 50.000,00 динара

 

R.Br. PIB Naziv obveznika Status preduzeća Ukupan dug
1 103198896 "GUČEVO SISTEM" D.O.O.   -10.424.327,91
2 101362314 "PUTNIK" D.O.O.  privredno društvo obrisano iz registra -4.523.475,43
3 101191718 "MALI ZVORNIK-PREVOZ" D.O.O.  privredno društvo obrisano iz registra -4.241.746,33
4   AĆIMOVIĆ MOMČILO    -3.243.868,60
5 101362961 "RAVNAJA" A.D.  aktivno privredno društvo -2.227.944,92
6 101191700 "AUTOPREVOZ - LOZNICA" A.D.    -1.081.225,81
7 101195569 "SVILA" D.O.O. U STEČAJU  privredno društvo u stečajnom postupku -913.628,72
8 101363632 "VELEPROMET"TRGOVINSKO PREDUZEĆE NA VELIKO I MALO  aktivno privredno društvo -901.510,95
9 100351462 "FERŠPED CO" D.O.O.  privredno društvo obrisano iz registra -851.702,29
10   SAVIĆ MILENKO    -810.031,98
11   STAMENKOVIĆ VOJISLAV    -795.344,68
12 100002838 "SRBOLEK" A.D. U STEČAJU  privredno društvo u stečajnom postupku -776.863,26
13 101196473 "MN" D.O.O.  aktivno privredno društvo -758.474,83
14 101361844 "GRAĐEVINAR" GRAĐEVINSKO PREDUZEĆE A.D.  privredno društvo obrisano iz registra -713.634,29
15 101362486 "VB-PROMET" D.O.O.  privredno društvo obrisano iz registra -661.954,47
16 101901948 "SRBIJANKA" D.P. U RESTRUKTURIRANJU  privredno društvo u stečajnom postupku -651.460,16
17 100073995 "CODEX 2000" D.O.O.  privredno društvo u stečajnom postupku -612.293,74
18 100351606 "MORAVA COMMERCE" D.O.O. U STEČAJU  privredno društvo u stečajnom postupku -579.618,56
19 100004876 "OM COMMERCE" PREDUZEĆE ZA SPOLJNU I UNUTRAŠNJU TRGOVINU D.O.O.    -491.803,12
20 100822795 D.P. ŠIPAD - KOMERC "GRAĐA PROMET"  privredno društvo obrisano iz registra -459.557,06
21 104227163 "WOOD MARKET" D.O.O.  privredno društvo obrisano iz registra -457.243,80
22   JEVTIĆ ŽIVORAD    -437.185,69
23 101363026 "NOVI MOST " D.O.O.  privredno društvo obrisano iz registra -368.853,44
24 103715833 "ZEDRA T.S.D." D.O.O. ZA TRGOVINU I PROIZVODNJU  aktivno privredno društvo -311.045,92
25   BOJIĆ ZLATOMIR    -299.352,56
26 102083959 "VRŠAČKA PIVARA" A.D. U STEČAJU  privredno društvo u stečajnom postupku -277.910,27
27 101363000 "DRINSKI ŠARAN" D.O.O.  privredno društvo obrisano iz registra -274.885,92
28 103500196 "ARBOR IMPEX" D.O.O.U STEČAJU  privredno društvo u stečajnom postupku -274.069,72
29 101361797 "MLADOST" OMLADINSKA ZADRUGA    -256.760,47
30 102752685 SAMARDŽIĆ MIRA    -254.345,03
31 102634471 "CER - PROMET " O.D.    -242.003,54
32   ERIĆ MILOVAN    -241.830,72
33 101896093 "7. JULI" A.D.  privredno društvo obrisano iz registra -238.263,67
34   LAZAREVIĆ NEBOJŠA    -227.035,68
35 103322537 "M & S - KONNEX" D.O.O. U LIKVIDACIJI  privredno društvo obrisano iz registra -225.848,82
36   MITROVIĆ MILAN    -202.572,57
37   PEŠA TOMISLAV    -200.587,93
38 104196916 "DRINSKO - LIMSKE HIDROELEKTRANE" D.O.O.    -197.498,53
39 101363456 "NOVO GUČEVO" DRVNO INDUSTRIJSKO PREDUZEĆE SA P.O. U STEČAJU    -185.618,13
40   MIJOVIĆ RADOJICA BORIS    -179.125,49
41 101362517 "AD - KOM" D.O.O. PROIZVODNO-TRGOVINSKO PREDUZEĆE  privredno društvo obrisano iz registra -177.792,27
42   BOŠKOVIĆ CVIJAN SLOBODAN    -172.914,54
43 103859991 "ŽELEZNICE SRBIJE" A.D.  aktivno privredno društvo -172.134,68
44 101363712 TOMIĆ DRAGAN    -167.505,66
45   IVANOVIĆ OLGA    -166.224,15
46   JOVIČIĆ LEPOSAVA    -164.781,22
47   MALETIĆ RADOVAN    -163.262,13
48 101362996 "JAVOR - BRATUNAC" D.O.O.  aktivno privredno društvo -159.922,00
49 102914308 "JEVTIĆ" O.D. U LIKVIDACIJI  privredno društvo obrisano iz registra -159.617,31
50 104879262 "BOLJI DANI" D.O.O.  privredno društvo obrisano iz registra -153.369,39
51 102357531 RADOJČIĆ MILOŠ    -153.191,61
52   SAMARDŽIĆ MILOVAN    -152.298,36
53 102508188 "GRANODIORIT" PROIZVODNO TRGOVINSKO PREDUZEĆE SA P.O.  privredno društvo obrisano iz registra -151.798,13
54 101363979 "RIBOLOVAČKI TROFEJ" KLUB SPORTSKIH RIBOLOVACA    -149.802,28
55 101363317 "METALELEKTRO - GT" D.O.O.  aktivno privredno društvo -148.355,64
56 101667985 "OLIFAN" D.O.O.  privredno društvo obrisano iz registra -146.642,72
57   NUHANOVIĆ DESANKA    -144.429,47
58 106867296 "MALI ZVORNIK" DOM ZDRAVLJA    -142.916,88
59 101364109 "JEDINSTVO" FUDBALSKI KLUB    -142.862,35
60 101362710 "GRANIT PROMET" O.D.  aktivno privredno društvo -142.661,90
61   MILIĆEVIĆ ZORICA    -141.914,41
62   SKURLIĆ NEZIR    -141.473,63
63 104856297 "MAJEVICA PROMET" D.O.O.  privredno društvo obrisano iz registra -133.931,09
64   DRAGUTINOVIĆ VUJADIN    -132.483,46
65   VITOMIR DRAGIŠA    -132.148,07
66 0000007220235 D.P.METALAC  privredno društvo obrisano iz registra -131.563,76
67 102508303 STAJIĆ BRANISLAV    -129.789,47
68   STEVANOVIĆ RADISAV    -129.594,94
69 101362541 "GEOSKRISTAL - SPAHO" D.O.O.  aktivno privredno društvo -128.646,40
70 101362929 "BRATSTVO" ZANATSKA ZADRUGA SA P.O.    -128.370,22
71   ZARIĆ ŽIVOJIN    -127.695,06
72 101362007 JOVANOVIĆ MILOŠ    -126.128,88
73   IVANOVIĆ DRAGOJLA    -121.851,88
74 101363858 "MONT - INVEST" O.D.    -114.975,73
75 101364086 "FOREST - KOMERC" PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU,TRGOVINU I USLUGE    -113.969,11
76   ŽIVANOVIĆ SIMEUN    -113.818,29
77 104642902 "DAN & JEL" D.O.O.  privredno društvo obrisano iz registra -105.678,91
78 101361650 TADIĆ SANDRA    -104.327,59
79 103267043 "EMPA - LUX" DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE NIKOLIĆ RADENKA I ORTAKA, O.D.  privredno društvo obrisano iz registra -103.931,53
80   VIDAKOVIĆ RADOVAN    -103.699,69
81   HAMZIĆ MUJO    -100.400,49
82   RISTANOVIĆ LJUBICA    -98.974,89
83 101271880 RADIĆ MILUTIN    -98.742,36
84 102028912 "VIATOR & VEKTOR NOVI SAD" D.O.O.  aktivno privredno društvo -96.915,09
85   IGNJATOVIĆ RADOVAN    -95.399,01
86 101361764 "DRINA" D.O.O.  aktivno privredno društvo -93.266,25
87 102357638 "KAM" PREDUZEĆE ZA PROIZVODLJU KAMENIH PROIZVODA    -93.245,62
88   PROSIČANOVIĆ MUNEVERA    -92.897,58
89   ĆORIĆ NIJAZ    -91.837,10
90   JELISAVČIĆ SLOBODANKA    -91.709,39
91   TANASKOVIĆ MIODRAG    -91.603,51
92 102734878 "PAMD COMPANY" D.O.O.    -91.398,69
93   ĆIRIĆ LJUBOMIR    -91.146,23
94 102508338 "19 DECEMBAR" PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE SA P.O.    -90.732,50
95   RADIĆ VLADIMIR    -89.004,37
96 104116539 "RADALJSKA BANJA" D.O.O.  privredno društvo obrisano iz registra -88.680,13
97   JANJIĆ MIHAJLO    -86.739,95
98   MARKOVIĆ MILOŠ    -86.558,05
99   VIDOVIĆ DRAGAN    -86.428,68
100   MITROVIĆ SAVO    -84.874,27
101   PANTIĆ DRAGINJA    -83.727,82
102   KOJIĆ DRAGAN    -83.322,53
103   TADIĆ MIODRAG    -83.034,77
104 102508129 "DRINA - PREVOZ" PREDUZEĆE ZA SAOBRAĆAJ I TRGOVINU P.O.  privredno društvo u procesu registracije -82.764,97
105 105779933 ISAILOVIĆ DRAGO    -82.108,98
106 101362291 "PODRINJE" ZEMLJORADNIČKA ZADRUGA    -81.969,17
107   DŽELATOVIĆ SLOBODAN    -81.520,07
108   HALILOVIĆ ZIJAD    -81.458,92
109   GRUJIĆ MILAN    -81.326,82
110   SEKULIĆ ŽIVORAD    -81.227,76
111   IMŠIROVIĆ UZEIR    -80.249,77
112   RADIĆ DRAGOLJUB    -79.514,72
113   STUPAREVIĆ SRETKO    -79.243,11
114   AVDIĆ MIDHAT    -78.484,52
115   DŽELATOVIĆ RADOVAN    -77.558,17
116   JEVTIĆ MILISAV    -77.530,94
117   PETKOVIĆ SLOBODAN    -77.161,50
118   PERIĆ PERO    -75.965,21
119 102900544 TODOROVIĆ SRETEN    -74.538,82
120 100211813 "ALEKSANDRIJA" D.O.O.  privredno društvo u stečajnom postupku -72.530,46
121   STANIŠIĆ GORAN    -72.000,43
122 101362769 "MAŠINOKOMERC" D.O.O.U LIKVIDACIJI  privredno društvo obrisano iz registra -71.440,29
123 103453537 KOJIĆ NEBOJŠA    -70.940,68
124   OKANOVIĆ MEVLUDIN    -70.368,76
125   BOJIĆ MARKO    -70.137,33
126   RADIĆ MILOŠ    -70.005,64
127   ZELJKOVIĆ RADOVAN    -68.587,51
128   STOŠIĆ MILAN    -66.773,18
129   SAMARDŽIĆ VLADAN    -65.989,80
130   PEJIĆ BOSILJKA    -65.227,55
131   GRUJIĆ LAZAR    -64.646,00
132   KOSTIĆ MILOŠ    -64.461,69
133   BULJUBAŠIĆ TAHIRA    -62.885,68
134 101362162 "BOPEX" O.D.  aktivno privredno društvo -62.863,48
135   PANTIĆ RISTO    -62.355,84
136   VRAČEVIĆ ZLATKO    -61.895,82
137   JUROŠEVIĆ MILADIN    -61.891,10
138   AĆIMOVIĆ DRAGOLJUB    -61.144,90
139   SREDOJEVIĆ MILAN    -60.262,41
140   VELJKOVIĆSRBOBRAN    -59.991,91
141   IVANOVIĆ STANA    -59.978,26
142   PETAKOVIĆ MILOŠ    -59.943,61
143 101362138 MITROVIĆ ZORAN    -58.913,28
144 101362701 JOVANOVIĆ VLADAN    -58.868,28
145   BOJIĆ ČEDOMIR MILOJKO    -58.723,70
146 101363962 "TERMOSERVIS & REMONT" D.O.O.  privredno društvo obrisano iz registra -58.105,70
147   ERIĆ LJUPKO    -57.791,85
148 101362451 NESTOROVIĆ MIHAILO    -57.414,05
149   DRAGUTINOVIĆ PETAR    -57.226,96
150 101364043 "KOP - TRANS" D.O.O.    -57.157,86
151   PERIĆ MARINKO    -57.146,61
152   TUŠEVLJAK ZORAN    -56.754,55
153   IBRAHIMOVIĆ ENVER    -55.929,53
154   REPOVIĆ DESANKA    -55.893,99
155   MILISAVAC ŽIVAN    -55.867,51
156   IVANOVIĆ JOVICA    -55.680,75
157   RADIĆ DRAGOMIR    -55.355,22
158   RADIĆ VIDOJE    -55.243,09
159   RISTANOVIĆ VIDOSAV    -53.810,00
160 100280164 "CANIMPEX - CIE" LTD. D.O.O.    -53.736,56
161   TADIĆ MILICA    -53.698,31
162   ZULIĆ JUSO    -53.470,37
163   MARKOVIĆ BOŠKO    -53.452,16
164   HRUSTEMOVIĆ MITHAT    -53.408,51
165   RISTIĆ BĐORĐIJE    -53.364,99
166 101364369 TEODOROVIĆ RAJO    -52.976,21
167   JEVTIĆ MILOVAN    -52.904,04
168 101362912 TANACKOVIĆ SLAVIŠA    -52.191,84
169   TADIĆ STOJAN    -52.087,94
170   NOVAKOVIĆ TIHOMIR    -51.731,93
171   IGNJATOVIĆ DRAGAN    -51.066,14
172 0000006231098 DP "ŽITOKOMERC"    -50.127,84

       

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Информативни билтен општине Мали Зворник

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


Јавне набавке