• Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size

Почетна

Закључак Штаба за ВС: Захтеви за процену штете од поплава

Мали Зворник, 23.06.2020. године

Република Србија
Општина Мали Зворник
Штаб за ванредне ситуације
Број: 06-1216
Дана: 23.06.2020.године
Мали Зворник

 

На основу члана 41. став 4. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“ број 87/2018), а у складу са донетом Одлуком о проглашењу ванредне ситуације на територији општине Мали Зворник, Штаб за ванредне ситуације, на ванредној седници одржаној 23.06.2020. године донео је 

ЗАКЉУЧАК

I 

Упућује се обавештење грађанима општине Мали Зворник да се захтев за процену настале штете од поплава подноси Општинској управи општине Мали Зворник.

II

Овај Закључак објавити на званичној интернет презентацији и огласној табли општине Мали Зворник.

III 

Закључак доставити команданту ШВС, председнику општине Зорану Јевтићу, Маризели Андрић, начелнику Општинске управе општине Мали Зворник.

КОМАНДАНТ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
Зоран Јевтић, дипл.инж.руд.

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Информативни билтен општине Мали Зворник

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


Јавне набавке