• Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size

404-038/2017 - Канцеларијски материјал

На основу члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије„ број 124/12,14/2015,68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности Канцеларијски материјал број  404-38, 

ОПШТИНA  МАЛИ ЗВОРНИК
КРАЉА ПЕТРА I бр.38, 15318 МАЛИ ЗВОРНИК 

Објављује:

ПОЗИВ
За подношење понуда  за јавну набавку мале вредности
Канцеларијски материјал

- Партија I – Канцеларијски материјал

- Партија II – Тонери, рибони и кетриџи 

 

01 - Позив

02 - Конкурсна документација

03 - Појашњење конкурсне документације

04 - Измене и допуне конкурсне документације

05 - Измењена конкурсна документација

06 - Обавештење о продужењу рока

07 - Одлука о додели уговора

08 - Обавештење о закључењу уговора - Партија I

09 - Обавештење о закључењу уговора - Партија II

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Информативни билтен општине Мали Зворник

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


Јавне набавке