• Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size

404-026/2017 - Текуће поправке и одржавање фотокопир апарата

На основу члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије„ број 124/12,14/2015,68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности Текуће поправке и одржавање фотокопир апарата број 404-26,

ОПШТИНA  МАЛИ ЗВОРНИК
ОПШТИНСКА УПРАВА
КРАЉА ПЕТРА I 38, 15318 МАЛИ ЗВОРНИК

Објављује:

ПОЗИВ

За подношење понуда за јавну набавку мале вредности
Текуће поправке и одржавање фотокопир апарата

01 - Позив

02 - Конкурсна документација

03 - Одлука о додели уговора

04 - Обавештење о закљученом уговору

 

 

 

 

 

Информативни билтен општине Мали Зворник

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


Јавне набавке