• Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size

404-97/2016 - Геодетске услуге

На основу члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије„ број 124/12,14/2015,68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности Геодетске услуге број 404-97, 

ОПШТИНA  МАЛИ ЗВОРНИК
КРАЉА ПЕТРА I 38, 15318 МАЛИ ЗВОРНИК

Објављује: 

ПОЗИВ
За подношење понуда за јавну набавку мале вредности
Геодетске услуге

Позив за достављање понуда

Конкурсна документација

Појашњење конкурсне документације

Измене и допуне конкурсне документације

Обавештење о продужењу рока

Појашњење конкурсне документације 2

Појашњење конкурсне документације 3

Измене и допуне конкурсне документације 2

Измењена Конкурсна документација

Обавештење о продужењу рока 2

Појашњење конкурсне документације 4

Измене и допуне конкурсне документације 3

Обавештење о продужењу рока 3

Појашњење конкурсне документације 5

Одлука о додели уговора

Обавештење о закључењу уговора

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Информативни билтен општине Мали Зворник

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


Јавне набавке