• Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size

404-95/2016 - Набавка канцеларијског материјала

На основу члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије„ број 124/12,14/2015,68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности Канцеларијски материјал број  404-95, 

ОПШТИНA  МАЛИ ЗВОРНИК
КРАЉА ПЕТРА I бр.38, 15318 МАЛИ ЗВОРНИК 

Објављује:

ПОЗИВ

За подношење понуда  за јавну набавку мале вредности
Канцеларијски материјал- обликован по партијама

Позив за достављање понуда

Конкурсна документација

Појашњење конкурсне документације

Измена и допуна Конкурсне документације

Измењена Конкурсна документација

Обавештење о продужењу рока

Одлука о додели уговора

Обавештење о закључењу уговора - Партија II

Обавештење о закључењу уговора - Партија I

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Информативни билтен општине Мали Зворник

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


Јавне набавке