• Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size

404-89/2016 - Изградња постројења за пречишћавање отпадних вода у Сакару

На основу члана 60. и 40.Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије„ број 124/12,14/2015,68/2015) и Одлуке о покретању јавне набавке  Изградња постројења за пречишћавање отпадних вода у Сакару број 404-89, 

ОПШТИНA  МАЛИ ЗВОРНИК
КРАЉА ПЕТРА I 38, 15318 МАЛИ ЗВОРНИК

Објављује:

ПОЗИВ
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
за јавну набавку  

Изградња постројења за пречишћавање отпадних вода у Сакару

Позив за достављање понуда

Конкурсна документација

Појашњење конкурсне документације

Измене и допуне конкурсне документације

Појашњење конкурсне документације 2

Појашњење конкурсне документације 3

Појашњење конкурсне документације 4

Појашњење конкурсне документације 5

Појашњење конкурсне документације 6

Измене и допуне конкурсне документације 2

Измењена Конкурсна документација

Појашњење конкурсне документације 7

Измене и допуне конкурсне документације 3

Обавештење о продужењу рока

Појашњење конкурсне документације 8

Појашњење конкурсне документације 9

Измене и допуне конкурсне документације 4

Измењена Конкурсна документација 2

Појашњење конкурсне документације 10

Измене и допуне конкурсне документације 5

Обавештење о продужењу рока

Појашњење конкурсне документације 11

Појашњење конкурсне документације 12

Одлука о закључењу оквирног споразума

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

Одлука о закључењу оквирног споразума

Обавештење о закључењу оквирног споразума

Обавештење о закључењу уговора

Одлука о измени уговора

Обавештење о закључењу оквирног споразума

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Информативни билтен општине Мали Зворник

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


Јавне набавке