• Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size

404-92/2016 - Угоститељске услуге обликоване по партијама

На основу члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије„ број 124/12,14/2015,68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности Угоститељске услуге обликоване по партијама број 404-92, 

ОПШТИНA  МАЛИ ЗВОРНИК
КРАЉА ПЕТРА I 38, 15318 МАЛИ ЗВОРНИК

Објављује: 

ПОЗИВ
За подношење понуда за јавну набавку мале вредности
Угоститељске услуге обликоване по партијама

Позив за достављање понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закључењу уговора - Партија I

Обавештење о закључењу уговора - Партија II

 

 

 

 

  

 

 

Информативни билтен општине Мали Зворник

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


Јавне набавке