• Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size

404-85/2016 - Набавка путничког аутомобила за потребе полицијске станице у Малом Зворнику

На основу члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије„ број 124/12,14/2015,68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности Набавка путничког аутомобила за потребе полицијске станице у Малом Зворнику број 404-85, 

ОПШТИНA  МАЛИ ЗВОРНИК
КРАЉА ПЕТРА I 38, 15318 МАЛИ ЗВОРНИК

Објављује: 

ПОЗИВ

За подношење понуда за јавну набавку мале вредности
Набавка путничког аутомобила за потребе полицијске станице у Малом Зворнику

Позив за достављање понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закључењу уговора

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Информативни билтен општине Мали Зворник

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


Јавне набавке