• Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size

404-77/2016 - Набавка и уградња видео камера

На основу члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије„ број 124/12,14/2015,68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности Набавка и уградња видео камера број 404-77, 

ОПШТИНA  МАЛИ ЗВОРНИК
КРАЉА ПЕТРА I 38, 15318 МАЛИ ЗВОРНИК

Објављује: 

ПОЗИВ
За подношење понуда за јавну набавку мале вредности
Набавка и уградња видео камера

Позив за достављање понуда>>>

Конкурсна документација>>>

Појашњење Конкурсне документације

Измене и допуне конкурсне документације

Измењена конкурсна документација

Обавештење о продужењу рока

Одлука о додели уговора

Обавештење о закључењу уговора

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Информативни билтен општине Мали Зворник

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


Јавне набавке