• Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size

404-79/2016 - Набавка рачунарске опреме

На основу члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије„ број 124/12,14/2015,68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности Набавка рачунарске опреме  број 404-79, 

ОПШТИНA  МАЛИ ЗВОРНИК
КРАЉА ПЕТРА I 38, 15318 МАЛИ ЗВОРНИК

Објављује: 

ПОЗИВ
За подношење понуда за јавну набавку мале вредности
Набавка рачунарске опреме 

Позив за достављање понуда>>>

Конкурсна документација>>>

Питање и одговор>>>

Одлука о додели уговора>>>

Обавештење о закључењу уговора>>>

 

 

 

 

  

 

 

Информативни билтен општине Мали Зворник

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


Јавне набавке