• Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size

404-75/2016 - Mелиорација киселих земљишта

На основу члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије„ број 124/12,14/15 и 68/15) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности Mелиорација киселих земљишта на подручју општине Мали Зворник у циљу производње високовредне хране број 404-75, 

ОПШТИНA  МАЛИ ЗВОРНИК
КРАЉА ПЕТРА I бр.38, 15318 МАЛИ ЗВОРНИК 

Објављује:

ПОЗИВ
За подношење понуда  за јавну набавку мале вредности
Mелиорација киселих земљишта на подручју општине Мали Зворник у циљу производње високовредне хране

Позив за достављање понуда

Конкурсна документација

Одлука о обустави поступка

Обавештење о обустави поступка

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Информативни билтен општине Мали Зворник

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


Јавне набавке