• Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size

404-69/2016 - Услуге превоза грaђевинског материјала

На основу члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије„ број 124/12,14/2015,68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке услуге превоза грађевинског материјала  број 404-69, 

ОПШТИНA  МАЛИ ЗВОРНИК
КРАЉА ПЕТРА I БР.38, 15318 МАЛИ ЗВОРНИК

 

Објављује:

ПОЗИВ

За подношење понуда у  поступку jавне набавке мале вредности  
Услуге превоза грaђевинског материјала 

Позив за достављање понуда>>>

Конкурсна документација>>>

Измена и допуна конкурсне документација>>>

Одлука о додели уговора>>>

Обавештење о закључењу уговора>>>

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Информативни билтен општине Мали Зворник

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


Јавне набавке