• Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size

404-66/16 - Стручни надзор над извођењем радова на отклањању штете на стамбеним објектима настале услед поплава 2014.године

На основу члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије„ број 124/12,14/2015,68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности Услуге стручног надзора над извођењем радова на отклањању штете на стамбеним објектима  настале услед поплава 2014.године број 404-66, 

ОПШТИНA  МАЛИ ЗВОРНИК
КРАЉА ПЕТРА I 38, 15318 МАЛИ ЗВОРНИК

Објављује:

ПОЗИВ

За подношење понуда за јавну набавку мале вредности
Услуге стручног надзора над извођењем радова на отклањању
штете на стамбеним објектима  настале услед поплава 2014.године

Позив за достављање понуда>>>

Конкурсна документација>>>

Одлука о обустави поступка>>>

Обавештење о обустави поступка>>>

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Информативни билтен општине Мали Зворник

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


Јавне набавке