• Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size

404-67/2016 - Услуга штампања монографије

На основу члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије„ број 124/12,14/2015,68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности  Услуге штампања монографије број  404-67, 

ОПШТИНA  МАЛИ ЗВОРНИК
КРАЉА ПЕТРА I бр.38, 15318 МАЛИ ЗВОРНИК 

Објављује:

ПОЗИВ

За подношење понуда  за јавну набавку мале вредности
Услуге штампања монографије

Позив за достављање понуда>>>

Конкурсна документација>>>

Питање и одговор>>>

Измена и допуна Конкурсне документације>>>

Питања и одговори>>>

Обавештење о продужењу рока>>>

Питање и одговор 2>>>

Измена и допуна Конкурсне документације 2>>>

Одлука о додели уговора>>>

Обавештење о закључењу уговора>>>

 

 

 

 

 

Информативни билтен општине Мали Зворник

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


Јавне набавке