• Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size

404-47/2016 - Изградња моста преко Доњоборинске реке код Софронића

На основу члана 55.60.131в и 131г. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије„ број 124/12,14/2015,68/2015) , Одлуке о покретању поступка јавне набавке отворени поступак Изградња моста преко Доњоборинске  реке  код Софронића број 404-47, 

ОПШТИНA  МАЛИ ЗВОРНИК
КРАЉА ПЕТРА I 38, 15318 МАЛИ ЗВОРНИК

Објављује: 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
у отвореном поступку
        Изградња моста преко Доњоборинске  реке код Софронића

Позив за достављање понуда>>>

Конкурсна докумнетација>>>

Одлука о додели уговора>>>

Обавештење о закључењу уговора>>>

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Информативни билтен општине Мали Зворник

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


Јавне набавке