• Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size

Јавна набавка 404-88/2015 - Набавка електронске опреме за електронску писарницу

На основу члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије„ број 124/12,14/2015,68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности Набавка електронске опреме за електронску писарницу број 404-88, 

ОПШТИНA  МАЛИ ЗВОРНИК
КРАЉА ПЕТРА I 38, 15318 МАЛИ ЗВОРНИК

Објављује: 

ПОЗИВ

За подношење понуда за јавну набавку мале вредности
Набавка електронске опреме за електронску писарницу

Позив за достављање понуда>>>

Конкурсна документација>>>

Одлука о додели Уговора>>>

Обавештење о закључењу уговора>>>

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Информативни билтен општине Мали Зворник

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


Јавне набавке