• Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size

Јавна набавка 404-76/2015 - Рехабилитација путева

ОПШТИНA  МАЛИ ЗВОРНИК
КРАЉА ПЕТРА I 38, 15318 МАЛИ ЗВОРНИК 

Објављује:

ПОЗИВ

За подношење понуда у отвореном поступку за јавну набавку
Рехабилитација путева обликована у партије

1 .Партија I - Асфалтирање локалних путева

2. Партија II - Крпљење ударних рупа на локалним путевима

Позив за достављање понуда>>>

Конкурсна документација>>>

Појашњење Конкурсне документације>>>

Појашњење Конкурсне документације 2 >>>

Појашњење Конкурсне документације 3 >>>

Измена и допуна конкурсне документације>>>

Измењена конкурсна документација>>>

Обавештење о продужењу рока>>>

Појашњење конкурсне документације 4 >>>

Одлука о додели Уговора>>>

Обавештење о додели Уговора - партија I>>>

Обавештење о додели Уговора - партија II>>>

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Информативни билтен општине Мали Зворник

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


Јавне набавке