• Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size

404-032/2020 - Услуге мобилне и фиксне телефоније

На основу члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије„ број 124/12,14/2015,68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности Услуге  мобилне и фиксне телефоније   број 404-32, 

ОПШТИНСКA УПРАВА  МАЛИ ЗВОРНИК
КРАЉА ПЕТРА I 38, 15318 МАЛИ ЗВОРНИК

Објављује: 

ПОЗИВ

За подношење понуда за јавну набавку мале вредности
Услуге  мобилне и фиксне телефоније

01 - Позив за достављање понуда

02 - Конкурсна документација

03 - Одлука о додели уговора

04 - Обавештење о закључењу уговора - партија 1

05 - Обавештење о закључењу уговора - партија 2

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Информативни билтен општине Мали Зворник

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


Јавне набавке