• Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size

404-061/2019 - Техничка реализација за манифестацију „Дрина је смисао живота“ –услуге изнајмљивања бинске и сценске опреме за манифестацију

На основу чл. 39.  и  61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012,14/2015,68/2015 у даљем тексту: Закон) и  Одлуке о покретању поступка јавне набавке Техничка реализација  за манифестацију „Дрина је смисао живота“ –услуге изнајмљивања бинске и сценске опреме за манифестацију ЈНМВ 404-61,припремљена је конкурсна документација и позив за достављање понуда 

ОПШТИНСКА УПРАВА  МАЛИ ЗВОРНИК
КРАЉА ПЕТРА I бр.38, 15318 МАЛИ ЗВОРНИК 

Објављује:

ПОЗИВ

За подношење понуда  за јавну набавку мале вредности

Техничка реализација  за манифестацију „Дрина је смисао живота“ –услуге изнајмљивања бинске и сценске опреме за манифестацију

01 - Позив

02 - Конкурсна документација

03 - Измене и допуне конкурсне документације

04 - Измењена конкурсна документација

05 - Обавештење о продужењу рока

06 - Одлука о додели уговора

07 - Обавештење о закључењу уговора

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Информативни билтен општине Мали Зворник

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


Јавне набавке