• Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size

404-028/2019 - Израда Нутријент менаџмент планова за пољопривредна газдинства на подручју општине Мали Зворник

На основу члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије„ број 124/12,14/2015,68/2015) , Одлуке о покретању поступка јавне набавке Израда Нутријент менаџмент планова за пољопривредна газдинства на подручју општине Мали Зворник  у циљу подизања квалитета обрадивог пољопривредног земљишта и заштите слива реке Дрине и подземних вода од загађења  број 404-28, 

ОПШТИНСКА УПРАВА  МАЛИ ЗВОРНИК
КРАЉА ПЕТРА I 38, 15318 МАЛИ ЗВОРНИК

Објављује: 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
у поступку јавне набавке мале вредности

 

Израда Нутријент менаџмент планова за пољопривредна газдинства на подручју општине Мали Зворник  у циљу подизања квалитета обрадивог пољопривредног земљишта и заштите слива реке Дрине и подземних вода од загађења

01 - Позив

02 - Конкурсна документација

03 - Одлука о додели уговора

04 - Обавештење о закључењу уговора

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Информативни билтен општине Мали Зворник

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


Јавне набавке