• Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size

404-026/2019 - Услуге одржавања програма електронске писарнице,локалне пореске администарције и трезора oбликована по партијама

На основу члана 36. став 7. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије”, број 124/12,14/2015,68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 404-26, Општинска управа Maли Зворник објављује: 

ОБАВЕШТЕЊЕ
о покретању преговарачког поступка
без објављивања позива за подношење понуда

Услуге одржавања програма електронске писарнице,локалне пореске администарције  и трезора oбликована по партијама

01 - Позив

02 - Конкурсна документација

03 - Одлука о додели уговора - партија I

04 - Одлука о додели уговора - партија II

05 - Одлука о додели уговора - партија III

06 - Обавештење о закључењу уговора - партија I

07 - Обавештење о закључењу уговора - партија II

08 - Обавештење о закључењу уговора - партија III

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Информативни билтен општине Мали Зворник

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


Јавне набавке