• Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size

404-021/2019 - Израда пројекaта и извођење радова на постављању и пуштању у погон пречистача отпадних вода „Пилана“

Општинска управа Мали Зворник,
Краља Петра I 38,Мали Зворник 

ЈАВНА НАБАВКА бр.404-21

Израда пројекaта  и извођење радова на постављању и пуштању у погон пречистача отпадних вода „Пилана“  

ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК СА ОБЈАВЉИВАЊЕМ ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

Конкурсна документација>>>

Одлука о обустави поступка>>>

Обавештење о обустави поступка>>>

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Информативни билтен општине Мали Зворник

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


Јавне набавке