• Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size

404-003/2019 - Радови на одржавању локалних, некатегорисаних путева и улица на територији општине Мали Зворник

На основу члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије„ број 124/12,14/2015,68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке отворени поступак Радови на одржавању локалних, некатегорисаних путева и улица на територији општине Мали Зворник број 404-3, 

ОПШТИНA  МАЛИ ЗВОРНИК
КРАЉА ПЕТРА I 38, 15318 МАЛИ ЗВОРНИК

Објављује: 

ПОЗИВ

За подношење понуда за јавну набавку отворени поступак
Радови на одржавању локалних, некатегорисаних путева и улица на територији општине Мали Зворник

01 - Позив

02 - Конкурсна документација

03 - Измена и допуна Конкурсна документације

04 - Измењена Конкурсна документација

05 - Измена и допуна Конкурсна документације

06 - Измењена Конкурсна документација

07 - Обавештење о продужењу рока

08 - Одлука о додели уговора

09 - Обавештење о закључењу уговора

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Информативни билтен општине Мали Зворник

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


Јавне набавке