• Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size

404-126/2018 - Адаптација и санација објеката некадашња „Пилана“ са доградњом кухиње

На основу члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије„ број 124/12,14/2015,68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке отворени поступак Адаптација и санација објеката некадашња „Пилана“ са доградњом кухиње  -обликована  по партијама број 404-126, 

ОПШТИНA МАЛИ ЗВОРНИК
КРАЉА ПЕТРА I 38, 15318 МАЛИ ЗВОРНИК

Објављује: 

ПОЗИВ
За подношење понуда за јавну набавку отворени поступак
Адаптација и санација објеката некадашња „Пилана“ са доградњом кухиње  -обликована по партијама

01 - Позив

02 - Конкурсна документација

03 - Измена и допуна Конкурсне документације

04 - Измењена Конкурсна документација

05 - Обавештење о продужењу рока 

06 - Измена и допуна Конкурсне документације 

07 - Измењена Конкурсна документација 

08 - Обавештење о продужењу рока 

09 - Измена и допуна Конкурсне документације  

10 - Измењена Конкурсна документација 

11 - Измена и допуна Конкурсне документације  

12 - Измењена Конкурсна документација  

13 - Обавештење о продужењу рока 

14 - Измена и допуна Конкурсне документације  

15 - Измењена Конкурсна документација  

16 - Обавештење о продужењу рока 

17 - Измена и допуна Конкурсне документације  

18 - Измењена Конкурсна документација  

19 - Обавештење о продужењу рока 

20 - Измена и допуна Конкурсне документације  

21 - Измењена Конкурсна документација  

22 - Обавештење о продужењу рока 

23 - Одлука о додели уговора за партију I

24 - Одлука о додели уговора за партију IV

25 - Одлука о додели уговора за партију V

26 - Одлука о додели уговора за партију VI

27 - Одлука о додели уговора за партију VII

28 - Одлука о додели уговора за партију II

29 - Одлука о додели уговора за партију III

30 - Обавештење о закључењу уговора за партију I

31 - Обавештење о закључењу уговора за партију II

32 - Обавештење о закључењу уговора за партију III

33 - Обавештење о закључењу уговора за партију IV

34 - Обавештење о закључењу уговора за партију V

35 - Обавештење о закључењу уговора за партију VI

36 - Обавештење о закључењу уговора за партију VII

37 - Одлука о измену уговора за партију I

38 - Одлука о измену уговора за партију II

39 - Одлука о измену уговора за партију IV

40 - Одлука о измену уговора за партију V

41 - Одлука о измену уговора за партију VI

42 - Одлука о измену уговора за партију VII

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Информативни билтен општине Мали Зворник

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


Јавне набавке