• Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size

404-094/2018 - Адаптација и уређење дела „Подземног града Карађорђевићи“ са опремањем унутрашњег ентеријера

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ РАДОВА

Адаптација и уређење дела „Подземног града Карађорђевићи“ са опремањем унутрашњег ентеријера

Општина Мали Зворник, Ул. Краља Петра I бр. 28, Мали Зворник (www.malizvornik.rs), као Наручилац спроводи отворени поступак јавне набавке радова: „Адаптација и уређење дела „Подземног града Карађорђевићи“ са опремањем унутрашњег ентеријера“ на основу Одлуке о покретању отвореног поступка јавне набавке бр. 404-94 од 09.08.2018. године, у складу са чланом 32. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, број 124/12, 14/2015 и 68/2015).

01 - Позив

02 - Конкурсна документација

03 - Појашњење конкурсне документације

04 - Појашњење конкурсне документације

05 - Измене и допуне конкурсне документације

06 - Измењена конкурсна документација

07 - Појашњење конкурсне документације

08 - Измене и допуне конкурсне документације

09 - Измењена конкурсна документација

10 - Обавештење о продужењу рока

11 - Појашњење конкурсне документације

12 - Појашњење конкурсне документације

13 - Појашњење конкурсне документације

14 - Измене и допуне конкурсне документације

15 - Измењена конкурсна документација

16 - Обавештење о продужењу рока

17 - Измене и допуне конкурсне документације

18 - Измењена конкурсна документација

19 - Обавештење о продужењу рока

20 - Одлука о додели уговора

21 - Обавештење о закључењу уговора

22 - Одлука о измени уговора

23 - Одлука о измени уговора

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Информативни билтен општине Мали Зворник

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


Јавне набавке