• Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size

404-052/2018 - Oдржавање јавне расвете на територији општине Мали Зворник

На основу члана 57. и члана 60. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије„ број 124/12 ,14/15 и 68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности  Oдржавање јавне расвете на територији општине Мали Зворник број 404-52 

ОПШТИНA  МАЛИ ЗВОРНИК
КРАЉА ПЕТРА Iбр.38, 15318 МАЛИ ЗВОРНИК

Објављује:

ПОЗИВ

За подношење понуда  за јавну набавку
Oдржавање јавне расвете на територији општине Мали Зворник

01 - Позив

02 - Конкурсна документација

03 - Измена и допуна конкурсне документације

04 - Измењена конкурсна документација

05 - Обавештење о продужењу рока

06 - Одлука о обустави поступка

07 - Обавештење о обустави поступка

 

 

 

 

 

Информативни билтен општине Мали Зворник

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


Јавне набавке