• Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size

404-049/2018 - Набавка грађевинског материјала

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ  

Назив наручиоца: Општина Мали Зворник 

Адреса наручиоца: Краља Петра I бр.38,Мали Зворник 

Врста поступка јавне набавке: Поступак јавне мале вредности набавка добара – оквирни споразум. 

За услуге: Набавка грађевинског материјала

01 - Позив

02 - Конкурсна документација

03 - Одлука о закључењу оквирног споразума

04 - Обавештење о закључењу уговора

 

 

 

 

 

Информативни билтен општине Мали Зворник

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


Јавне набавке