• Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size

404-027/2018 - Геодетске услуге

На основу члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије„ број 124/12,14/2015,68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности Геодетске услуге број 404- 27 , 

ОПШТИНA  МАЛИ ЗВОРНИК
КРАЉА ПЕТРА I 38, 15318 МАЛИ ЗВОРНИК


Објављује:

ПОЗИВ

За подношење понуда за јавну набавку мале вредности
Геодетске услуге

01 - Позив

02 - Конкурсна документација

03 - Измене и допуне

04 - Измењена конкурсна документација

05 - Обавештење о продужењу рока

06 - Појашњење конкурсне документације

07 - Одлука о додели уговора

08 - Обавештење о закључењу уговора

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Информативни билтен општине Мали Зворник

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


Јавне набавке