• Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size

404-003/2018 - Израда Идејног решења за фекалну канализацију у Сакару – засеок Хаџиефендићи

На основу члана 57. и члана 60. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије”, број 124/12, 14/15,68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке Израда Идејног решења за фекалну канализацију у Сакару –засеок Хаџиефендићи број 404-3, Oпштинa Мали Зворник,  објављује: 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

у поступку јавне набавке мале вредности број ЈН 404-3 

Израда Идејног решења за фекалну канализацију у Сакару – засеок Хаџиефендићи 

01 - Позив

02 - Конкурсна документација

03 - Одлука о додели уговора

04 - Обавештење о закључењу уговора

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Информативни билтен општине Мали Зворник

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


Јавне набавке