• Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size

404-116/2017 - Израда елабората о геотехничким условима израде пројеката за извођење радова на санацији клизишта на подручју општине Мали Зворник

На основу члана 57. и члана 60. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије”, број 124/12, 14/15,68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке Израда елабората о геотехничким условима израде пројеката  за извођење радова на санацији  клизишта на подручју општине Мали Зворник број 404-116, Oпштинa Мали Зворник,  објављује: 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

у поступку јавне набавке мале вредности број ЈН 404-116 

Израда елабората о геотехничким условима израде пројеката  за извођење радова на санацији  клизишта на подручју општине Мали Зворник

01 - Позив

02 - Конкурсна документација

03 - Измена и допуна конкурсне документације

04 - Измењена конкурсна документација

05 - Обавештење о продужењу рока

06 - Појашњење конкурсне документације

07 - Одлука о додели уговора

08 - Обавештење о закључењу уговора

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Информативни билтен општине Мали Зворник

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


Јавне набавке